Hankasalmen Helluntai-seurakunta

SU 25.10. klo 11.00 Lähetyskokous

SU 25.10 klo 17.00

Joulunlapsi -tilaisuus kirkossa

Seurakunnan hyvinvointi

Meidät uskovat on kutsuttu elämään pyhää elämää. Pyhä tässä yhteydessä tarkoittaa Jumalalle erotettua elämää. Kun olemme tulleet uskoon, niin Pyhä Henki on muuttanut asumaan meihin. Jos elämme Jumalalle erotettua elämää, niin se näkyy aivan pakostikin siinä miten elämme. Erottuminen ei ole sitä, että erkaannumme muusta yhteiskunnasta ja toisista ihmisistä. Erottuminen näkyy sisältä lähtevien valintojen kautta. Pyhän elämän valinnat ovatkin Jumalan mieleisiä, eikä itsekeskeisiä ja himojen tyydyttämistä.

Me voimme uskovina vaeltaa joko hengessä tai lihassa, eli synnillisen luonnon mukaan. Lihan ja hengen taistelu pyhitysprosessissamme on jokapäiväistä. Lihaa emme voita lihan, vaan hengen voimalla. Taistelu lihan ja Hengen välillä on kovaa ja jatkuvaa. Liha haluaisi kovasti päästä osalliseksi hengellisestä elämästä. Liha sanoo, että olen tehnyt sitä ja tätä, olen yrittänyt. Mutta tekemiset ja yrittämiset onnistuessaan saa meissä aikaan vaan ylpeyttä, ei todellista uskossa pyhittymistä, eli kasvamista. Siksi välillä on hyvä tarkastella omia motiivejaan, miksi tekee jotakin.

Lihallisuus, toisin sanoen, synnillisen luonnon ajattelumallit, vaikuttaa uskossa kasvamattomissa. 1.Kor.3:1. ”Minä en voinut puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille vaan niin kuin pikkulapsille Kristuksessa” Jumala haluaa, että kasvamme uskossa kohti aikuisuutta. Uskossaan aikuinen ihminen on tasapainoinen, luotettava ja omistaa elämässään Hengen hedelmiä.

”Jokainen Kristus-ruumiin jäsen omalta osaltaan vaikuttaa seurakunnan kokonaisvaltaiseen hyvin- tai pahoinvointiin. ”(Ulla Dahlen) Siksi meillä jokaisella on vastuu siitä, millainen seurakunnan hyvinvointi on. Tosin Raamattu kehottaa Room.15:1. vahvojen kantamaan heikkojen vajavaisuuksia. Kuuluit kumpaan kategoriaan tahansa, vahvoihin tai heikkoihin, niin sinulla on vastuu. Vastuu itsestä jos olet heikko, että tuot heikkouden vahvemman uskovan tuettavaksi. Vahvemman uskovan vastuu on olla tukemassa heikkoa, että hänkin voisi olla eräänä päivänä vahvempi ja olla kantamassa toisia heikompia. Joskus se voi olla vuosienkin prosessi.

Mat.15:13.”Jokainen istutus, jota minun taivaallisen Isäni ei ole istuttanut, on juurineen revittävä pois.” Tähän repimiseen ei tule käyttää lihallista voimaa. Siihen tarvitaan laupeutta, kärsivällisyyttä ja Hengen tuntemusta. Jos nämä tekijät eivät ole mukana, väärän istutuksen repiminen tuo sellaisen montun elämän puutarhaan, että siitä on vaikea toipua ja siitä voi jäädä arvet, niin ettei koskaan uskalla lähestyä kipeillä aiheilla toisia uskovia. Parhaan lopputuloksen saa kun Pyhä Henki joko suoraan tai yleensä toisen ihmisen kautta saa olla tässä hoitamassa elämän puutarhaa kuntoon.

Jos niitä synnistä johtuvia istutuksia kuten, kateus, riita, katkeruus, ahneus, ei revitä pois sisimmästä, se rampauttaa uskonelämän kasvun ja silloin ihminen jää uskossaan lapseksi, vaikka olisi koko ikänsä ollut uskossa. Siksi tarvitsemme seurakunnan hyvinvointiin, että osataan ja annetaan repiä väärät istutukset pois.

Vaikka meiltä itsestämme puuttuisi viisautta ja taitoa tuoda ihmistä Jeesuksen luokse, joka Pyhän Hengen kautta repii väärät istutukset oikein, niin Sana antaa hyvän ohjeen 1.Tes.3:12-13. ”Herra lisätköön teille yhä runsaammin rakkautta toisianne ja kaikkia kohtaan, niin että teidän sydämenne vahvistuisivat nuhteettomiksi pyhyydessä Jumalamme ja Isämme edessä.” Herra voi antaa meille rakkautta, joka saa aikaan vahvistumista pyhyydessä. Kun sinulla on Jumalalta saatua rakkautta, osaat olla tukemassa heikompia, kun he epäonnistuvat, etkä ensimmäisenä ole osoittamassa syyttävällä sormella.

Pyhä Henki voi osoittaa sinulle, jos sinulla on joitakin kasvun esteitä uskossa kasvamiseen. Jos Henki näyttää sinulle asioita, jotka pitäisi repiä pois, niin uskalla lähteä siihen prosessiin, että ne revitään pois. Saakoon seurakuntakotisi olla paikka, jossa noita vääriä istutuksia voitaisiin poistaa rakkauden ja Pyhän Hengen hoitavassa ilmapiirissä.