Hankasalmen Helluntai-seurakunta

Kallio

Tällä hetkellä ihmisten turvallisuudentunne ja luottamus tulevaisuuteen ovat horjuneet. On Ukrainan sotaa, ja siitä johtuvaa mahdollista ruokakriisiä ja on koronaa. Nämä ovat aiheuttaneet maanjäristyksen ihmisten materiaalisiin turvakallioihin. Kun tutut ja turvalliset asiat romahtavat, mistä voi saada turvan?

Psalmeissa verrataan monissa kohdin Jumalaa kallioon. Jumala on kallio, jonka turviin voi paeta elämän kriisien keskellä. Ihminen saa elää tuon kallion turvissa, niin kuin Psalmissa 62:8 sanotaan: ”Jumalassa on minun apuni ja kunniani. Minun väkevyyteni kallio, minun turvani on Jumala.”

Jumalan luona on sellainen turva, joka kestää. Se ei sorru eikä murru pahimmassakaan tilanteessa. Kuitenkaan tuo turva ei poista meiltä vaikeuksia elämästä. Jumala voi sallia meille asioita, jotka voivat olla inhimillisesti vaikeita, jopa mahdottomia kestää. Psalmissa 42:10 sanotaan: ”Minä sanon Jumalalle, kalliolleni: ”Miksi olet unohtanut minut? Miksi minun täytyy kulkea murehtien, vihollisen ahdistamana?” Tämä psalmi tuo esiin sen, kuinka Jumala ei poista kipua, kärsimystä ja kuolemaa elämästämme. Niiden keskellä voimme kuitenkin olla kalliolla.

Tuolle kalliolle pääsemme uskomalla Jeesukseen. Voit pyytää Jeesusta antamaan synnit anteeksi ja lähteä seuraamaan häntä kaikessa elämässä. Muut kalliot paitsi Jeesus horjuvat ja sortuvat. Jeesuksen seurassa voimme olla turvassa. Usko Jeesukseen vie meidät iankaikkiseen elämään, jolloin kaikki kärsimys on mennyttä ja voimme nauttia Jumalan läsnäolosta ja rauhasta loputtomasti. Silloin tiedämme, että Hänen kauttaan meillä on pääsy pois tästä hetken kestävästä ahdistuksesta ja voimme omistaa Jumalan valtakunnan rauhaa jo tässä ajassa. Tule Jeesus-kalliolle, joka antaa turvan niin tähän päivään kuin iankaikkisuuteenkin.

- Riku Kaatrasalo


Alla olevasta linkistä pääset näkemään HankasalmiMission lauantai-illan tilaisuuden

www.youtube.com/watch?v=UQenJXM5qnM