Hankasalmen Helluntai-seurakunta

Uusivuosi

Hyvää tätä alkanutta vuotta  2023 jokaiselle. Uusi vuosi mielletään usein puhtaan sivun kääntymisenä. Harvoin kuitenkaan oma elämä muuttuu yhdessä yössä. Muutosta ja tuoreutta kuitenkin tarvitaan: olemme taipuvaisia turtumaan, jumiutumaan ja vaeltamaan omassa, joskus syvässäkin, urassa. Room.12:2. Vapaa käännös sanoo sen näin: ”Älkää omaksuko tämän maailman käytöstä ja tapoja, vaan antakaa Jumalan uudistaa teidät uusiksi ihmisiksi muuttamalla ajattelutapaanne.”

 Tämän maailmanajan meno on kapinassa Jumalaa kohtaan. Jos lähdemme mukaan tämän hetken menoon, niin se on selkeässä ristiriidassa Jumalan ja hänen Sanansa kanssa. Emme pysty itse muuttamaan ajattelutapaamme. Se, miten katsomme maailmaa ja ajattelemme asioista, on perua perhetaustasta, kulttuurista ja luonteesta. Ja näissä kaikissa vaikuttaa enemmän tai vähemmän synti ja synnillinen luonto. Siksi tarvitaan Pyhän Hengen aikaansaamaa mielen uudistumista. Vasta kun Pyhä Henki uudistaa, opettaa ja ohjaa meitä, pystytään muuttumaan. Tähän me tarvitaan nöyryyttä, että voimme sanoa, muuta minua.

Ps.143:8.” Anna minun aamulla kuulla armonsanasi, sillä sinuun minä turvaan. Ilmoita minulle tie, jota minun tulee kulkea, sillä sinun puoleesi minä ylennän sieluni.”  Meidän tulee nosta katse Jeesukseen. Erottaa aikaa hänelle. Jos emme ylennä sieluamme Jeesuksen puoleen, niin kiire ja ajan huolet saavat meidät varmasti väsymään ja pahimmillaan masentumaan. Siksi on hengellisesti elinehto, että käännämme sielunmaiseman, sen miltä tuntuu hänen puoleensa.  Kun otamme kaikissa asioissa huomioon Raamatun neuvot ja kehotukset sekä myös noudatamme niitä, Jumala lupaa puhua selvästi ja johdattaa meitä kaikessa. Jumala ymmärtää, ettemme ole täydellisiä ja tarvitsemme paljon apua tottelevaisuuden tiellä. ”Jos poikkeat oikealle tai vasemmalle, kuuluu takaa korviisi nämä sanat: ”Tässä on tie, tätä kulkekaa.” (Jes. 30:21). Hän tietää, että tarvitsemme Hänen apuaan, joten, Pyhä Henki asuu meissä ja antaa ohjeita. Hän on meissä ja meidän kanssamme koko ajan johdattaen eteenpäin.

Sinä voit ottaa uskon askeleita tekemällä asioita, jotka Raamattu selvästi ilmoittaa olevan Jumalan tahto. Esimerkiksi 1. Tess. 5:18 sanoo, ”Kiittäkää joka tilanteessa”. Kun on vaikeaa, vastusta kiusausta ruveta valittamaan. Se ei auta yhtään, pahentaa vaan tilannetta. Kiitä Jumalaa, että Hän on lupaustensa mukaisesti kanssasi, oli elämässäsi millainen sekasorto tahansa. Muista, että Jumala on kiinnostunut elämämme joka ikisestä yksityiskohdasta ja haluaa olla mukana niissä kaikissa.

Etsi Jumalaa vilpittömin sydämin. Voit tunnusta, ettet pysty elämään kuuliaisena ilman Hänen apuaan. Jumala haluaa aina auttaa. Tässäkin asiassa Hän auttaa sinua, missä tahansa tilanteessa oletkin. ”Kaiken minä voin Hänessä, joka minua vahvistaa” (Fil. 4:13).

Jokainen Voi kysyä itseltään, onko minulla varaa olla kääntymättä Jumalan puoleen useammin tänä vuonna? Ja miten se muuttuisi hyvästä aikeesta hyväksi tavaksi?

Saakoon tämä vuosi olla jokaiselle meille, vuosi joka saa meidät lähemmäksi Jeesusta.