Hankasalmen Helluntai-seurakunta

Jeesus auta!

Jokaisella meillä elämässä tulee vastaan tilanteita ja asioita, joissa tarvitsemme apua. Ne tilanteet voivat olla ihmissuhdeongelmia, taloudellisia vaikeuksia, erilaisia riippuvuuksia, sairautta, läheisen kuolema. Tällaisten asioiden keskellä tarvitsee apua, että voi jatkaa elämässä eteenpäin.

Matteuksen evankeliumissa 20:29-34 kerrotaan seuraava tapaus:” Kun he lähtivät Jerikosta, seurasi suuri väkijoukko. Tien vieressä istui kaksi sokeaa, ja kun he kuulivat, että Jeesus oli kulkemassa ohi, he alkoivat huutaa: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä!" Väkijoukko nuhteli heitä saadakseen heidät vaikenemaan, mutta he huusivat vielä kovemmin: "Herra, Daavidin poika, armahda meitä!" Silloin Jeesus pysähtyi ja kutsui heidät luokseen ja sanoi: "Mitä tahdotte minun tekevän teille?" He vastasivat: "Herra, tahdomme, että meidän silmämme aukenisivat." Jeesuksen tuli heitä sääli, ja hän kosketti heidän silmiään. Heti he saivat näkönsä ja lähtivät seuraamaan häntä.”

Näillä miehillä oli ongelma, he eivät nähneet. He myös halusivat saada apua ongelmaansa. Apu kulki heidän läheltään. Tuo apu oli Jeesus. Miehet alkoivat huutaa, koska eivät nähneet missä Jeesus tarkalleen ottaen oli. Ympärillä olevat ihmiset häiriintyivät, koska he eivät enää kuulleet mitä Jeesus puhui. Tästä seurasi, että ihmiset yrittivät vaientaa sokeat miehet.

Jos ihmiset olisivat onnistuneet vaientamaan sokeitten huudon, he olisivat pystyneet taas keskittymään siihen, mitä Jeesus puhui, mutta samalla nämä kaksi ihmistä olisivat jääneet apua vaille. Joskus uskovina käyttäydymme aivan samalla tavalla kuin tuo väkijoukko. Haluamme kuulla vain Jeesusta ja lähellä olevat avun huutajat jätetään auttamatta.

Mitä nämä sokeat miehet tekivät kun heitä yritettiin vaientaa? He tekivät valinnan, että he huutavat vielä kovemmin. Sen seurauksena Jeesus kuuli heidät ja antoi tarvittavan avun miesten elämään. Miehet saivat näkökyvyn ja lähtivät seuraamaan Jeesusta. Kun huudat Jeesusta elämääsi, ympärillä olevat ihmiset saattavat pahimmillaan yrittää vaientaa sinut ja antaa monta erilaista vaihtoehtoa, mitkä voisivat auttaa paremmin kuin Jeesus. Siinä tilanteessa joudut valitsemaan ihan kuin nuo sokeat, huudanko edelleen Jeesusta avuksi vai hiljenenkö ja yritän ratkaista elämäni ongelmia ja haasteita jollakin muulla keinolla.

Rohkaisen sinua edelleen huutamaan Jeesusta avuksi ja tarvittaessa hakemaan apua muualtakin. Kun huudat Jeesusta, hän kuulee sinua ja pystyy auttamaan sinua parhaalla mahdollisella tavalla, koska hän tietää miten ja milloin on parasta toimia. Jeesus kehotti meitä: ”Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan” (Mat.7:7). Jos et ikinä pyydä on varmaa, että et tule ikinä mitään saamaankaan, mutta jos pyydät, Jumala antaa sen mikä on parasta elämällemme.