Hankasalmen Helluntai-seurakunta


Jumala haluaa totuutta

Olemme hyviä valehtelemaa itselle, toisille ja Jumalalle. Mutta jos meiltä puuttuu totuus ja elämme valheessa, se tuhoaa pahimmillaan meidät, meidän ihmissuhteemme ja Jumalasuhteen. Siksi Jumala haluaa totuutta sisimpään tai salatuimpaan saakka (Ps.51:8).

Totuus auttaa kohtaamaan ja voittamaan valheeseen pohjautuvat syytökset, pelon ja häpeän. Sielunvihollinen on valheen isä ja valehtelee meille enemmän tai vähemmän koko ajan. Toimitaanko me valheeseen vai totuuteen pohjautuvien asioiden ja ajatusmallien mukaan?

Tarvitsemme totuutta suhteessa itseemme. Jos näemme itsemme valheellisesti se vääristää sitä, mitä teemme tai olemme tekemättä. Tässä näkyy suomalaisina se, että aliarvioimme itseämme. Helposti ajatellaan, ettei minusta ole ja jätetään asioita tekemättä. Hengellisissä asioissa tähän auttaa, jos ymmärtää paremmin asemaansa ja identiteettiä Kristuksessa. Totuus meistä on, että lihassa, eli syntisessä luonnossamme, ei asu mitään hyvää. (Room.7:18). Siksi tarvitsemme naulita liha ristille (Gal.5:24). Käytännössä näemme monesti, että itsekkäät himot ja halut voittavat ja emme olekaan ristiinnaulinneet niitä. Tässä myös näkyy se, että toisen käden voimme naulata, mutta toisen naulaamiseen tarvitaan ulkopuolista apua. Annetaanko me Jeesukselle valta ristiinnaulita toinenkin käsi? Tässä tulee myös esille se, että olemmeko kokosydämisesti mukana vai ei. Jos tekee vain kun pastori käskee tai silloin kuin joku on näkemässä, niin se ei ole kokosydämestä tehtyä. Silloin meillä ei ole totuutta sisimpään saakka, ainoastaan ulkonaisesti voimme näyttää jotain, mutta sisimmässä olemme vain osittain mukana siinä. Tähän kamppailuun, että voimme olla kokosydämisesti mukana ja ristiinnaulita himot ja väärät halut, tarvitsemme voimaa. Apt.1:8 lupaa Pyhän Hengen antavan voimaa. Jeesukseen uskovina meillä on suunnitelma elämällemme. Meidät on luotu hyviä töitä varten (Ef.2:10). Jeesuksessa olemme uusia luomuksia (2.Kor.5:17). Synti ei enää saa hallintavaltaa, koska olemme Jeesuksen omia. Pyhä Henki asuu meissä ja antaa voiman vaeltaa vanhurskaasti. Mitä enemmän vietämme aikaa Jeesuksen seurassa, sitä enemmän se rakentaa uskossa ja pyhityksessä.

Tarvitsemme totuutta ihmissuhteissa. Jos valehtelemme toisille, niin ei voi syntyä luottamusta ihmisten välille. Totuus ihmissuhteissa vaikuttaa aitoutta. Tämä haastaa jokaista meitä. Voimmeko olla niin luotettavia ja rakkaudellisia, että toinen uskaltaa paljastaa kipeitäkin asioita? Gal.6:2. Muistuttaa meitä kantamaan toistemme kuormia. Kun uskaltaa jakaa kipeitä asioita toiselle, niin ihmissuhde vahvistuu, koska totuus vapauttaa esittämästä parempaa kuin mitä todellisuudessa on.

Tarvitsemme totuutta myös Jumalasuhteeseen. Jos meillä on vääristynyt Jumalakuva, se vaikuttaa siihen miten uskallamme elää. Jos on sellainen kuva Jumalasta, että hän on armoton tuomari, niin alkaa suorittaa asioita. Jos taas on sellainen kuva, että hän on vaan rakastava Isä ilman pyhyyttä, joka ei milloinkaan sano ei, niin lihanhimot alkavat saada jalansijaa elämässämme. Jumalalla on hyvät ajatukset omiaan kohtaan. Jer.29:11. ”Sillä minä tunnen ajatukseni, joita minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Ne ovat rauhan eivätkä tuhon ajatuksia- minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.” Jeesuksessa ja hänen ristinkärsimyksessä näkyy Jumalan rakkaus meitä kohtaan (Tiit.3:4-5).

 Jeesus sanoi olevansa tie totuus ja elämä (Joh.14:6). Jeesus totuutena tekee meistä vapaita synnin kahleista. Ps.119:160. ”Sinun sanasi on kokonaan totuus.” Jumalan Sanan totuus vapauttaa ja auttaa näkemään missä tarvitsemme muutosta. Valhe vangitsee, mutta totuus tekee vapaaksi. Siksi Raamatun lukeminen pitää meidät paremmin vanhurskauden tiellä. Luetaan Sanaa ja annetaan sen totuuksien vaikuttaa meissä.