Hankasalmen Helluntai-seurakunta

Pyhän Hengen jano

Tämän kirjoituksen tarkoitus on lisätä janoa Pyhän Hengen puoleen. Kun on riittävä jano, niin haluaa juoda. Haluan kirjoittaa Pyhästä Hengestä, että tulisi halu olla vuorovaikutuksessa Hengen kanssa ja täyttyä Hengellä. Miksi me emme saa puolihuolimattomasti rukoillen armolahjoja ja Hengen täyteyttä? Ne ovat niin tärkeitä ja arvokkaita asioita, että Jumala haluaa nähdä olemmeko tosissamme, kun pyydämme niitä. Ei me löydetä timanttejakaan potkimalla pihakiviä. Ne pitää kaivaa maan uumenista. Siksi timantit ovat niin arvokkaita, koska ne ovat vaikeasti löydettävissä. Jotain samaa näen myös siinä, että Jumala haluaa meidän erottavan aikaa Pyhän Hengen anomiselle, koska ne ovat niin arvokkaita asioita. Henki kaste ja Hengen lahjat eivät ole suoranaisesti yhteydessä siihen kuinka paljon me rukoilemme. Joskus joku täyttyy heti uskoon tultuaan Hengellä. Joskus joku joutuu odottamaan vuosia. Hengen täyteys ja armolahjat ovat lahjoja. Lahja ei perustu omiin ansioihin. Lahja voidaan vaan ottaa vastaan. Hengen toiminta elämässämme on vuorovaikutusta. Se ei ole yksipuolista, vaan siinä on minun epätäydellisyys ja Pyhän Hengen täydellisyys tekemässä jotakin yhdessä. Pyhä Henki voi vaikuttaa aina tarpeen tullen monenlaisia asioita, vaikka et omistaisi jotakin lahjaa. Uskoon tultuaisi Pyhä Henki on muuttanut asumaan sinuun. Voit vielä erikseen kyllä täyttyä Hengellä, jonka yhtenä tarkoituksena on antaa voimaa olla Jeesuksen todistajana sanoin ja teoin.

Yksi tärkeä tekijä Hengellä täyttymiseen on halu saada se. Tänäänkin anova saa uskoa Jeesuksen lupaukseen: Luuk.11:13. ”Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat.”

Mikä estää Hengen lahjan saamisen? Uskon, että Pyhä Henki puhuu sisimmälle, jos on jotakin mikä estää Hengen täyteyden. Joskus on opetettu, että pitää pyhittäytyä, ennen kuin saa Pyhän Hengen kasteen. Jos omassa voimassa koetan pyhittäytyä, niin silloin se on ansioon perustuvaa, ei lahjaa. Esteitä Hengellä täyttymiseen ovat epäusko ja tietämättömyys. Voidaan ajatella, etten ole riittävän hyvä saamaan lahjaa. Ef.1:4-5. ”Jo ennen maailman perustamista hän valitsi meidät Kristuksessa olemaan pyhiä ja nuhteettomia hänen edessään. Rakkaudessaan hän jo edeltä määräsi meidät yhteyteensä, omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen kautta.” Olemme Jeesuksessa pyhiä ja olemme täysin oikeutettuja saamaan Hengen täyteyttä ja lahjoja.

Hengen täyteys on koko elämää varten, ei pelkästään seurakunnassa palvelemista varten. Henki voi vaikuttaa kaikkialla missä liikutkin. Anna Hengen vaikuttaa myös ihmissuhteissa, koska emme palvele koko ajan julkisesti. Olemme perheen keskellä ja työpaikalla. Hengen täyteys tulee näkyviin sielläkin. Kun sinulta puuttuu kärsivällisyyttä, niin Pyhä Henki voi täyttää sinua kärsivällisyydellä ja et enää hermostukaan niin rajusti kuin aiemmin. Hengen täyteys ei tee meistä tunteettomia viilipyttyjä, vaan auttaa meitä vaikeissa tilanteissa selviytymään paremmin. Se miten elämme, vaikuttaa siihen, että lapset seuraavat Jeesusta ja voivat olla aktiivisesti palvelemassa häntä. Meidän tulee opettaa lapset näkemään Jumalan läsnäolo koko elämässä, ei ainoastaan seurakunnan tilaisuuksissa. Ja siihen tarvitaan Hengen täyteyttä. Ilman sitä emme kykene siihen. Ja siksi Hengen täyteys ei ole pelkästään fyysinen kokemus, vaan Jumalan kokonaisvaltaista vuorovaikutusta ja toimintaa meidän elämässä.

Matti Niemelä sanoo kirjassaan Pyhä Henki ja me näin: ”Keskinäinen alamaisuus, vastavuoroinen kunnioitus ja rakkaudelliset ihmissuhteet edistävät Hengen täyteyttä.” Henki muuttaa meitä Kristuksen kaltaisuuteen ja vaikuttaa luonteen kasvuun.(Gal.5:22.) Armolahjat toimivat parhaiten, kun Jumalan rakkaus saa vallata meitä.

Jos huomaat omassa elämässä, että puuttuu keskinäistä alamaisuutta, kunnioitusta ja rakkaudellisia ihmissuhteita, niin tunnusta tämä ja pyydä, että Henki auttaisi kasvamaan näissä asioissa.

Tarvitsemme Pyhän Hengen täyteyttä, jotta Jumalan siunaus voisi levitä meidän kauttamme. Antakoon Herra meille janoa täyttyä Pyhällä Hengellä.