Hankasalmen Helluntai-seurakunta

Seurakunta

Kun puhutaan seurakunnasta, niin se tarkoittaa ihmisiä, eikä rakennusta. Seurakunnan jäsenenä, Jeesukseen uskovana ihmisenä, olet tärkeässä ja arvokkaassa asemassa. Jeesuksen seurassa sinä voit rohkeasti nostaa pääsi, tuntea ja tietää, että olet tärkeä. Ef.4:1.”Minä, joka olen vankina Herran vuoksi, kehotan siis teitä vaeltamaan saamanne kutsumuksen arvoisesti.” Jumalan tahto ei ole, että me valitamme omaa huonoutta, vaan se, että voimme olla rohkeasti Jeesuksen seuraajia, jokaisessa elämäntilanteessa ja elää kuninkaan lapsen tavoin arvokkaasti.

Sana seurakunta on suomennettu kreikan sanasta eklesia. Tämä sana tarkoittaa ryhmää ihmisiä, jotka ovat kokoontuneet yhteen, koska heidät on kutsuttu koolle. Sen lisäksi sana viittaa, että ihmiset olivat kokoontuneet erityistä tarkoitusta varten. Kreikkalaisessa maallisessa mielessä kysymys on ryhmästä kansalaisia, jotka on ” kutsuttu ulos” omista paikoistaan keskustelemaan jostakin yhteisölle tärkeästä asiasta. Tuo kokous oli asiaankuuluvan viranomaisen koolle kutsuma. Hengellisesti me tiedämme kuka kutsuu seurakuntayhteisön koolle, Jeesus. Kokoukset olivat erityiskokouksia, niillä oli merkitystä koko yhteiskunnalle. Tänäänkin seurakunnan ja seurakunnankokousten tulisi olla sellaisia, että ne vaikuttaisivat koko yhteiskuntaan.

Philip Yancey sanoo kirjassa Mihin seurakuntaa tarvitaan: ”Seurakunta on yhteisö, jossa ykseys ei tarkoita samanlaisuutta ja jossa erilaisuuden ei tarvitse ajaa ihmisiä erilleen.” Tämän takia seurakunnan tulisi olla paikka, jossa Jeesus yhdistää eri taustoista olevia ihmisiä. Erilaisuuden sietämiseen tarvitaan Jumalan antamaa kasvua ihmisenä ja Hengen hedelmänä kärsivällisyyttä. Kol.3:13.”Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi, jos jollakulla on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herra on antanut teille anteeksi, niin antakaa tekin.” Välillä joudumme kärsimään toisiamme, ja jos emme kärsi, emme voi pysyä yhteydessä toistemme kanssa. Jos emme ole yhteydessä toistemme kanssa, se vaikeuttaa uskossa kasvamista ja evankeliumin eteenpäin menemistä, jotka ovat uskonelämän ja seurakunnan tärkeimmät asiat.  

Seurakunnan tehtävä on auttaa meitä kasvamaan uskossa. Ef.4:11-12.”Hän antoi toiset apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät valmiiksi palvelutyöhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen.” Jokainen Jeesukseen uskova on kutsuttu palvelemaan. Ja kun olemme kasvaneet uskossa, niin voimme palvella. Palvelu ja uskossa kasvaminen ovat symbioosi, toinen ruokkii toista. Ilman palvelua emme kasva uskossa niin hyvin ja ilman uskoa, suhdetta Jeesukseen, meidän palvelu ei kelpaa Jumalalle. Kun kasvaa uskossa, niin alkaa paremmin nähdä tarpeita, joissa voisi palvella. Uskossa kasvua voisi sanoa myös Jeesuksen rakkauden kasvamiseksi meissä.

Jumala on valinnut seurakunnan olemaan välikappaleena tuomaan Hänelle kunniaa, vaalimaan hengellistä elämää ja välittämään hyvä sanoma muille. Siksi seurakunnat ovat olemassa.