Hankasalmen Helluntai-seurakunta

Kummallinen palkanmaksu

Mat.20:8-16. ” Mutta kun ilta tuli, sanoi viinitarhan herra tilansa hoitajalle: 'Kutsu työmiehet ja maksa heille palkka, viimeisistä alkaen ensimmäisiin asti.' Kun nyt tulivat ne, jotka olivat saapuneet yhdennentoista hetken vaiheilla, saivat he kukin denarin. Ja kun ensimmäiset tulivat, luulivat he saavansa enemmän; mutta hekin saivat kukin denarin. Kun he sen saivat, napisivat he perheen isäntää vastaan ja sanoivat: 'Nämä viimeiset ovat tehneet työtä vain yhden hetken, ja sinä teit heidät meidän vertaisiksemme, jotka olemme kantaneet päivän kuorman ja helteen.' Niin hän vastasi eräälle heistä ja sanoi: 'Ystäväni, en minä tee sinulle vääryyttä; etkö sopinut minun kanssani denarista? Ota omasi ja mene. Mutta minä tahdon tälle viimeiselle antaa saman verran kuin sinullekin. Enkö saa tehdä omallani, mitä tahdon? Vai onko silmäsi nurja sentähden, että minä olen hyvä?' Näin viimeiset tulevat ensimmäisiksi ja ensimmäiset viimeisiksi.”

Taivasten valtakunnassa ei voida laskelmoida miten voimme saada isoimman palkan taivaassa. Emme pysty ulkonaisesti arvioimaan miten toinen saa palkkaa taivaassa. Voi olla, että superpuhujat ja muut jumalanvaltakunnan mahtimiehet eivät saakaan yhtä isoa palkka kuin joku piilossa tekevä ihminen. Auttaisiko tämä vertaus ettemme nosta toisia jalustalle?

Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Jumala tuntuu epäoikeudenmukaiselta kun hän antaa saman verran paljon ja vähän tehneelle.

Kyse on Jumalan armosta. Me jokainen pääsemme Jumalan armosta taivaaseen, olimmepa tehneet paljon tai vähän töitä Jumalan valtakunnassa. Olimmepa tehneet vaikean osuuden tai päässeet helpommalla.

Aamulla palkattu työntekijä ei osannut iloita, vaikka sai olla työssä ja sai siitä sovitun palkan. Isännän hyvyys tuntui murheen aiheelta. Hän oli isännän hyväntahtoisuuden vuoksi päässyt töihin, mutta oli unohtanut tämän.

Isäntä tahtoi palkita ensin ne, joita muut työntekijät eivät arvostaneet. Koetko sinä itsesi sellaiseksi, jota muut eivät ole huomanneet. Voi olla, että olet salassa tehnyt asioita ja sinua ei ole huomioitu seurakunnassa mitenkään. Vaikka et saisi ihmisten arvostusta, niin Jumala näkee tekemäsi työn. Jatka uskollisesti sitä tehtävää, johon Jumala on sinut kutsunut.