Hankasalmen Helluntai-seurakunta


Pyhitys

Pyhitys on yksi pelastuksen osa-alue. Hepr. 12:14. ”Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa.” 1.Piet.1:15. ”Tulkaa sen sijaan kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, niin kuin teidän kutsujannekin on pyhä.” Näistä Raamatun kohdista käy ilmi, että pyhitys on tärkeä osa uskonelämää.

Pyhitys merkitsee sitä, että ihminen elää Jumalan omana hänen tahtonsa mukaista elämää. Verbin pyhittää perusidea on erottaminen. Meidät, jotka uskomme Jeesukseen ja joissa asuu Pyhä Henki, on erotettu elämään Jumalan kunniaksi. Joistakin tavaroista voidaan sanoa, että se on pyhitetty johonkin käyttöön. Voidaan sanoa, että minun hammasharja on pyhitetty ainoastaan minulle. Sillä harjalla ei rapsutella kengänpohjasta koirankakkaa vaan se on minun hampaiden harjaamiseen. Jotain tämänkaltaista on myös pyhitys uskovalla ihmisellä, erottautumista tämän maailman saastasta elämään Jumalalle.

Pyhityksessä on kaksipuolta. Yksi puoli on se, että Jeesus on pyhityksemme Jumalan edessä. 1.Kor.1:30. ”Hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa. Hänet Jumala on antanut meille viisaudeksi, vanhurskaudeksi, pyhitykseksi ja lunastukseksi.” Pyhitys tältä puolelta on Jumalan armotyötä meidän puolesta. Ilman tätä Isän edessä Jeesuksessa tapahtuvaa pyhitystä pyhinkin meistä olisi kadotustuomion alainen. Tämä pyhittyminen tapahtuu uskoon tulemisessa. Kol.3:3. ”Teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa.” Meillä ei ole mitään omaa osuutta tässä pyhityksessä, se on täyttä lahjaa meitä kohtaan.

Toinen puoli pyhityksessä on käytännössä tapahtuva jatkuva prosessi. Kun uskova pyhitettiin Jeesuksessa, hänet erotettiin Jumalaa varten, kantamaan hedelmää Joh.15:16. ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi” ja elämään Kristukselle kuuliaisesti 1.Piet.1:2. ”Ja jotka Isä Jumala ennaltatietämisensä mukaisesti on Hengellään pyhittänyt Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen.” Kun Pyhä Henki asuu meissä, hän kuiskaa meille jos olemme tekemässä väärin. Siksi pystymme helpommin erottamaan mikä on Jumalan mielenmukaista elämää ja mikä ei. Mutta meistä ei ole tullut täydellisiä niin, että toimisimme aina Jeesukselle kuuliaisesti, kuitenkin meissä uskossa ollessamme vaikuttaa Jumalan työ ja voimme tehdä parannusta ja palata kuuliaisuuteen. Pyhitys koskettaa koko elämäämme, sen jokaista hetkeä ja tilannetta. Siksi pyhitys on niin tärkeä asia.

Tiit.2:11-12. ”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa.” Jumalan armo kasvattaa meitä kohti pyhää elämää, eli pyhittää meitä. Omin voimin pyhityksen yrittäminen johtaa pettymykseen ja pahimmillaan johtaa uskonelämästä luopumiseen, koska ihminen toteaa, että minusta ei ole tällaiseen, olen liian huono ja syntinen. Kun kasvamme armossa ja opimme paremmin tuntemaan Jeesusta, niin se johtaa meitä pyhittymään. Tässä on valinnan paikka jokaisella meillä, haluammeko kasvaa uskossa ja oppia tuntemaan paremmin Jeesusta. Emme pysty oppimaan tuntemaan Jeesusta, ellemme vietä aikaa hänen seurassaan. Sen vuoksi lue Raamattua ja rukoile yksin ja yhdessä, käy jonkun seurakunnan yhteydessä. Meidän ei tarvitse omalla voimalla yrittää pyhittyä ja kasvaa uskossa, vaan voimme luottaa siihen, että Jeesuksen seurassa pyhitymme, koska seura tekee kaltaisekseen.