Lapset

Seurakuntamme lapsityö

Lapsityön, kuten kaiken seurakuntamme toiminnan, perusta on se, että ilosanoma pelastuksesta kuuluu kaikille, ikään, sukupuoleen ja taustoihin katsomatta. Jo Jeesus itsekin sanoi: sallikaa lasten tulla minun tyköni älkääkä estäkö heitä, sillä heidän kaltaisten on taivasten valtakunta.

Lapsi siis voi uskoa ja päästä taivasten valtakuntaan ja hän on jopa meille esimerkkinä.

Miksi sitten lapsille täytyy olla omaa opetusta seurakunnassa? Lapset luonnollisesti ymmärtävät asioita eri tavalla kuin me aikuiset ja tarvitsevat ymmärtääkseen myös havainnollistamista. Lapsityön tärkein tehtävä on siis opettaa Raamatun totuuksia lapselle jo pienenä. Sekä johdattaa lapsi läheiseen suhteeseen Luojansa kanssa, mikä on lapsille jopa luonnollisempaa kuin meille aikuisille. Lapsilla on luontainen kaipuu Jumalan läheisyyteen, onhan Jumala isämme.

Raamatun totuudet eivät ole tarkoitettu kahleiksi ja ihmisen elämää vaikeuttamaan vaan päinvastoin auttamaan ihmistä säilyttämään tai löytämään sisäisen rauhan ja eheyden. Raamatun neuvoja ja ohjeita noudattamalla voi saavuttaa hyvän elämän ja mikä parempi aika omaksua nämä totuudet onkaan kuin lapsuus, kun elämä ei vielä ole täyttynyt monenlaisella huolilla ja murheilla.

Lapsi oppii Raamatun ja kristillisen kasvatuksen kautta hyvän moraalin, käsityksen oikeasta ja väärästä ja siitä miten toista ihmistä tulee kohdella ja kuinka voi omassa elämässä olla lähellä Jumalaa ja palvella Häntä. Lapsille opetetaan kuinka he jokainen ovat ainutlaatuisia Jumalan lahjoja ja että Taivaan Isä on kiinnostunut heistä ja Hänellä on suunnitelma jokaisen ihmisen elämälle. Jeesus on kuollut ristillä jokaisen lapsenkin pahojen tekojen vuoksi ja näin jokaisella lapsellakin on mahdollisuus päästä Jumalan kanssa yhteyteen uskomalla Jeesukseen.

Raamatun monet kertomukset kiehtovat lapsia ja heidän on helppo uskoa ne, toisin kuin meidän epäilevien aikuisten. Lapsityön kautta uskoon liittyvät asiat; raamattu, rukous, ylistys jne. tulevat lapsille läheisiksi ja luonnollisiksi asioiksi.

Lapsille sopivan opetuksen lisäksi lapsityömuotomme sisältävät lapsille sopivaa toimintaa.

Totta kai suurin työ lasten kasvatuksessa tehdään jokaisessa kristityssä kodissa, mutta seurakunta tahtoo olla mukana tässä vaativassa tehtävässä tukemassa vanhempia ja tarjoamassa vaihtoehtoja harrastuksiin.

Seuraavaksi eri lapsityömuotoja on esitelty enemmän.

Puuhapaja

Järjestetään satunnaisesti. Tarkemmat ajankohdat löydät seurakunnan lehti-ilmoituksista. Puuhapajassa on askartelua ja Raamatun opetusta.

Sähly

Keskiviikkoisin klo 17.00-18.00 monitoimitalolla on vauhtia ja liikuntaa kaipaaville alakoululaisille sähly. Ennen peliä hiljennytään yhdessä Raamatun opetuksen äärelle.

Pyhäkoulu

Pyhäkoulua pidetään kuukauden ensimmäisenä sunnuntaina (ei kesäaikaan) ehtoolliskokouksen yhteydessä. Lapset ovat mukana ehtoolliskokouksen alussa alkusanat ja sen jälkeen lapset siirtyvät alakerran tiloihin joka kerta vaihtuvan ohjaajan mukana. Ohjelmassa on raamatunopetusta, laulua, rukousta ja askartelua jokaisen ohjaajan mieltymyksen mukaan. Lisäksi ohjelmaan kuuluu pieni tarjoilu; mehua ja keksiä. Ohjelma on suunniteltu ajatellen alaluokkalaisia. Ihan pienemmillä, alle 3-vuotiailla, on huoltaja mukana ja isoimmat pyhäkoululaiset auttavat pienempiä.

Leirit

Kouluikäisten leirejä pyritään järjestämään kaksi kertaa vuodessa: talvi- ja kesäleiri.

Seurakunnallamme on pitkät ja rikkaat leiriperinteet vuosien varrelta. Leirit on järjestetty Hankasalmella sekä kodeissa että kouluilla, vuoden 2013 talvileiri pidettiin rukoushuoneella. Leireillä on tarkoitus tarjota lapsille raamatunopetusta, usein jonkun keskusteeman tiimoilta ja mukavaa ajanvietettä. Leireillä lapset tutustuvat myös muihin uskoviin lapsiin ja nuoriin. Ja kenelle asiat ovat uusia ja vieraita, on leiri mukava paikka tutustua taivasasioihin. Juuri leireillä on moni lapsi ja nuori halunnutkin antaa elämänsä Jeesukselle ja lähtenyt Häntä seuraamaan.

Leirit toteutetaan usein seurakunnan omin lapsityövoimin, mukaan yritetään saada mahdollisuuksien mukaan vierailijoita.

Ohjelmassa on siis raamattutunteja, yhdessäoloa ulkoillen, pelaillen, kesällä uiden, visaisia tehtäviä suoritetaan luontopoluilla ja päivät päätetään yhteiseen rukoukseen ja ylitykseen. Tämä kaikki pyritään toteuttamaan Taivaan Isän rakastavassa Pyhän Hengen läsnäolossa.

Ja jottei leiriväki nääntyisi nälkään huolehtivat seurakunnan taidokkaat emännät ruokahuollosta.

Leirit vaativat paljon työtä pieneltä seurakunnalta niin kuin me olemme, mutta yhteistyö yhdistää ja lasten ilo on suuri palkinto. Parasta antia mitä työltä voi odottaa on, kun pieni ihminen tahtoo uskoa elämänsä Taivaallisen Isän hoitoon.