A ja O

Post date: 17-Jan-2016 13:51:53

”Alfa ja Omega, ovat ensimmäinen ja viimeinen kirjain kreikan aakkostossa. Tämä ilmaus kuvaa Jumalaa ensimmäisenä ja viimeisenä, luomisen ja lunastuksen alkuunpanijana, täydelliseksi tekijänä ja päämääränä. Isän Jumalan lisäksi sitä käytetään myös Kristuksesta.” – IRTJumala sanoo Ilm. 1:8. olevansa A ja O. Jeesus sanoo myös olevansa alku ja loppu Ilm.1:17.

Elämän horjuessa ja yhteiskunnan vaikeuksien keskellä on lohdullista sanomaa, että Jumala kolminaisuudessaan on alku ja loppu. Välillä voi tapahtua vaikka mitä, mutta kaikki on hänen hallinnassaan. Jumala oli, on ja tulee myös olemaan.

Jeesus on alku meidän hengelliselle elämälle. 1.Kor.3:11. ”Muuta perustusta ei kukaan voi laskea sen lisäksi, mikä on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus.” Jeesuksen kautta pääsemme taivaaseen ja voimme rakentaa hengellistä elämäämme. Seuraavissa jakeissa sanotaankin: ”Kuka sitten rakentaakin tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, itse kunkin työ tulee näkyviin. Sen tuo ilmi se päivä, joka ilmestyy tulessa, ja tuli koettelee, millainen kunkin työ on.” 1. Kor.3:12-13.

Jeesus puhui kahdesta rakentajasta. Mat.7:24-27. Kalliolle rakentaja on sellainen henkilö, joka tekee Jeesuksen opetusten mukaan. Meillä on käytössä koko Raamatun sana, joka voidaan lukea Jeesuksen opetukseksi meille. Jeesuksen varaan rakennettu elämä Jumalan sanan pohjalle on oikean hengellisen rakentamisen ohje. Vaikka rakentaisi hyvän perustuksen, eli Jeesuksen päälle, mutta tekee toisin kuin Raamattu ilmoittaa, niin silloin rakentaa hiekalle ja elämän myrskyissä tuo talo sortuu ja usko Jeesukseen häviää. Esimerkki Kuopiosta: Eräs nuori jonka tunsin, oli uskossa mutta ei uskonut Raamatun olevan Jumalan sanaa. Hän sotkeutui huumeisiin. Jos hän olisi uskonut Raamattuun ja ottanut elämänoppinsa sieltä, hän ei olisi joutunut elämässä huumeongelmiin. Jos rakentaa ilman Jeesusta pelkästään hiekalle, elämästä maanpäällä voi tulla kurjaa ja vaikeaa, eikä silloin pääse taivaaseen. Tarvitaan Raamatun sana ja Jeesus yhdessä hyvään ja kestävään elämään ja päätyäkseen taivaaseen.

Jeesus on alku ja loppu. Hänessä meillä uskoon tultuamme alkaa uskonelämä ja hänen kauttaan pääsemme taivaaseen elämän loputtua täällä.

Raamattu on täynnä esimerkkejä siitä kuinka Jumala on jonkun ihmisen elämässä alku ja loppu. Yhtenä esimerkkinä otan tähän Aabrahamin (1.Moos.12-25.) Jumala käski hänen lähteä tutusta ja turvallisesta siihen maahan johon Jumala johdattaisi hänet. Jumala lupasi Aabrahamista tulevan suuren kansan. Se oli alku Aabrahamin elämän siunauksiin ja vaikeuksiinkin. Se oli alku myös Israelin kansalle ja sitä kautta Vapahtajan syntymään liittyvä alku. Lopussakin Jumala oli Aabrahamin elämässä. Hän oli saanut Iisakin, niin kuin Jumala lupasi. Hän oli elänyt monivaiheisen ja rikkaan elämän. 1.Moos.25:7-8.

Jeesus on alku jollekin uudelle, mitä ei ole vielä elämässäsi. Olkoon ne sitten arkipäiväisiä tai hengellisiä asioita. Rukoile johdatusta elämäsi valinnoille ja lähde rohkeasti sitä kohti jonka tunnet olevan oikea valinta. Jos sisäinen rauha säilyy valinnan jälkeen, todennäköisesti se on oikea ratkaisu. Voit kysyä neuvoa myös toisilta ihmisiltä.

Kerran Jeesus tulee tekemään lopun synnin ja sielunvihollisen valalle. Jeesus on jo tänä päivänä loppu synnille ja asioille, jotka vievät kauemmas Jumalasta. Annetaanko me Jeesuksen olla johdattamassa johonkin uuteen alkuun ja lopettamassa asioita, jotka eivät ole Jumalalle mieleen? Annetaan Jumalan koko kolminaisuuden olla alku ja loppu elämässämme.