Hedelmän tuottaminen

Post date: 18-Aug-2019 13:49:12

Nykyisin ajatellaan, että pitää olla tehokas ja tuottava. Myös hengellisessä elämässä me voimme ajatella näin. Kun ajatellemme, että pitää tuottaa hedelmää, voimme herkästi lähteä suorittamaan asioita. Pitää kertoa enemmän ihmisille Jeesuksesta, rukoilla enemmän tai olla seurakunnan toiminnassa aktiivisemmin mukana. Niilläkin on oma paikkansa hengellisessä elämässä, mutta Jeesus ei sanonut mitään noista, kun puhui hedelmän kantamisesta elämässä. Todellisen uskon seurauksena on kyllä tekojakin. Jaak.2:17 sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Hengellisen hedelmän tuottaminen ei kuitenkaan lähde tekemisestä. Joh.15:4-5. ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.”

Pysy yhteydessä Jumalan Henkeen, ihan kuin oksa on kiinni puussa. Silloin hedelmää alkaa kasvaa luonnollisesti. Oksan ei tarvitse ponnistella tuottaakseen rypäleitä, eikä sinunkaan tuottaaksesi hengellisiä hedelmiä. Jos et ole yhteydessä, mitään ei kasva. Irrallaan rungosta, oksa kuolee ja on arvoton.

Hengellinen kasvu ja hedelmän tuottaminen on yksinkertaista, pysy yhteydessä Jumalan Henkeen hetki hetkeltä, niin Jumala tekee kasvua ja hedelmää elämässäsi. Gal.5:16.”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.” Sinulla tulee olla halu pysyä Hengen ohjattavana. Jos Raamatussa lukee, älä ole kateellinen tai älä elä haureellisesti, niin toteuta tätä. Silloin kun tietoisesti tekee vastoin Raamatun opetusta, niin silloin ei voi vaeltaa Hengessä.

Kun elät Jumalan yhteydessä, niin elät tässä hetkessä. Silloin et ole menneisyyden vanki tai pelkää tulevaisuutta. Et voi hallita tulevaisuutta etkä pysty muuttamaan menneisyyttä. Tämä hetki ratkaisee elämäsi. Jos voit antaa menneet anteeksi ja pyytää Jumalalta ja lähimmäisiltä anteeksi, niin voit elää Jumalanlasten vapaudessa. Vaikka et voi hallita tulevaisuutta, niin kuitenkin tämän päivän valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen. Siksi on hyvä pyytää viisautta Jumalalta. Jaak.1:5. ”Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan.” On mahtavaa kun voi luottaa tällaiseen lupaukseen.

Elät kuitenkin syntiin langenneen luonnon kanssa, siksi joskus voi epäonnistua tai langeta tekemään sellaista mikä ei ole Jumalalle mieleen. Epäonnistuessasi sinun ei kannata juosta karkuun Jumalaa, niin kuin Aadam ja Eeva tekivät. Jeesuksessa meillä on turvallista tulla Jumalan läsnäoloon, koska olemme armahdettuja lapsia. Jos meillä on Jumalasta sellainen kuva, että hän rankaisee pienimmistäkin epäonnistumisista, niin emme uskalla tulla Jumalan läsnäoloon. Jos sinun Jumalakuva on sama kuin Raamatussa niin tiedät, että Jeesuksessa riittää anteeksiantoa silloinkin kun epäonnistut.

Kun pysyt kiinni Jeesuksessa se tarkoittaa, että pidät rukouksin yhteyttä häneen. Parhaimmillaan rukous on rehellistä asioiden kertomista Jeesukselle. Jumala tietää ja tuntee sinut läpikotaisin. Sinun ei tarvitse esittää hienoja sanakäänteitä vaan voit sanoa kesken stressaavan tilanteen, että Jeesus auta minua kun ahdistaa tässä tilanteessa.

Kun rukoilee arjen keskellä, niin siinä voikin huomata hedelmän kasvavan. Ärtymys tai stressi voi vähentyä. Tähän Jeesus meitä kutsuu tänäänkin.