Heikossa voimakas

Post date: 18-Oct-2015 12:34:58

Kun menee työpaikkahaastatteluun, niin siellä kerrotaan parhaat puolet itsestä ja omat vahvuudet. Me arvostamme vahvuutta, sellaista henkilöä joka ei pelkää mitään tai pärjää yksin kaikessa. Nämä asenteet tulevat helposti seurakuntaankin.

Peitänkö heikkouteni ja yritän olla vahva? Uskallanko olla heikko ja luottaa Jumalaan heikkoudessani? Jumalaan ei ole koskaan tehnyt vaikutusta voima tai itseriittoisuus. Ne hänellä on jo omasta takaa. Siksi voimme olla hänen edessään heikkojakin.

Me ajattelemme Jumalan tahtovan käyttää ainoastaan vahvuuksiamme, mutta hän haluaa käyttää myös meidän heikkouksiamme. 1.Kor.1:27.” Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on, häpeään.” Jeesuksen ristinkuolema todistaa tästä. Jumala asetti itsensä heikkouteen Jeesuksen kärsimyksessä ja kuolemassa. Jumala on yrittänyt muuttaa maailmaa omalla vallallaan ja voimallaan. Vedenpaisumus on tästä yksi esimerkki. Mutta se ei muuttanut syntistä ihmisluontoa. Ainostaan heikkouden kautta tuotu sijaiskärsimys poistaa synnit, jos nöyrrymme ottamaan sen vastaan. Siinäkin tulee heikkous näkyviin, että tunnustamme tarvitsevamme Jumalan armoa. Emme pärjää omassa voimassa syntiä ja pahaa vastaan.

Paavali puhuu heikkoudesta 2.Kor.12:9-10. ”Minun armossani on sinulle kyllin; sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa." Sentähden minä mieluimmin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minuun asumaan. Sentähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin, Kristuksen tähden; sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä.” Oma kunnia ja maine eivät olleet Paavalille tärkeitä vaan se, että Jumalan valtakunta menestyisi. Oma vahvuus voi olla Jumalalle este käyttää meitä hänen valtakunnassaan. Omassa voimassa ylpistymme ja ylpeys käy lankeemuksen edellä. Jumala haluaa säästää meidät lankeemukselta.

Meitä ei ole tarkoitettu selviämään omin voimin. Jumalan ja toisten uskovien avulla voimme selvitä heikkouksissakin. Seurakunta parhaillaan on yhteisö, jossa voi jakaa heikkouksiaan ja sitä kautta saada voimaa jaksaa. Voimme paremmin kantaa rukouksin toisiamme kun tietää minkä puolesta täytyy rukoilla. On myös hyvä tietää kuka on luotettava, ettei hän vahingoita saamallaan tiedolla sinua.

Haluammeko muuttaa tässä seurakunnassa vahvuuden kulttuuri heikkouden kulttuuriksi, jossa uskaltaa tuoda esille omia virheitään ja heikkouksiaan? Kun seurakunta pääsee tähän, silloin Kristuksen voima on yksilöuskovan yllä ja sitä kautta koko seurakunnan yllä.