Ilosanoma

Post date: 18-May-2015 09:11:32

Jes.61:1-3.”Herran, Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme kostonpäivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Siionin murheellisten päähän - antamaan heille - juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan masentuneen hengen sijaan.”

Tässä tekstissä on evankeliumin koko sisältö. Evankeliumin ilosanoma vapauttaa ja parantaa.

Tässä puhutaan Jeesuksesta, hän on voideltu, joka tarkoittaa Messiasta ja Kristusta. Voitelu n avulla vihittiin pyhään palvelukseen sekä ihmisiä että esineitä. Jumala voiteli Hänet, Ap. t. 10:38.

Jeesus vahvisti Jesajan puhuvan hänestä. Luuk.4:16-19. ”Ja hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatinpäivänä synagoogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja, ja kun hän avasi kirjan, löysi hän sen paikan, jossa oli kirjoitettuna: "Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen, saarnaamaan Herran otollista vuotta." Jeesus ei lopettanut lukemista kesken tekstin sattumalta tai siksi, että Jesajan ennustuksen loppuosa olisi hänen mielestään ollut profeetan oma lisäys. Jeesus keskeytti lukemisen siksi, että Jesajan profetia täyttyi hänen maanpäällisen toimintakautensa aikana vain siihen saakka kuin hän luki. Loppuosa jäi odottamaan toteutumista tulevaisuudessa, koska siinä ennustetun tuomion aika ei ollut vielä. Tuomion aika on tulossa. Mutta Jeesuksessa emme saa ansiomme mukaan vaan armon.

Ilosanoma julistetaan kaikille, mutta nöyrät ottavat sen vastaan. Nöyrä on sellainen, joka tunnustaa syntinsä, nöyrtyy Jumalan edessä ja vastaanottaa evankeliumin pelastussanoman, mutta ylpeä ihminen ja omavanhurskas, joka omilla "hyvillä" töillään koettaa olla kelvollinen Jumalan edessä, ei halua vastaanottaa pelastusta. 1992 käännöksessä puhutaan köyhästä, joka kuvaa samaa asiaa. Itsessään köyhänä tarvitsee Jeesuksen lunastusmaksua synneistään Jumalalle.

Jeesus on tullut sitomaan särjettyjä sydämiä tai kuten 1992 käännös sanoo, joiden mieli on murtunut. Sydän kuvaa mm. mielen- ja sielunmaailmaa, myös koko persoonaa. Sielunvihollinen tappaa varastaa ja tuhoaa, siksi meillä työtä tällä alueella, sydänten sitomisessa. Me voimme olla Jeesuksen käsinä, jalkoina ja kuuntelevana korvana. Voimme olla vierellä kulkemassa tässä maailmassa, jossa sydän suruja riittää ja mieli voi murtua. Pyhän Hengen voitelu auttaa meitä tässä vaikeassa vierellä kulkemisessa. Toisilla on myös enemmän kykyjä tähän vierellä kulkemiseen. Mutta me muutkin, vaikka emme omistaisikaan armoitusta olla vierellä kulkijana, voimme olla sitomassa sitä mikä on mennyt rikki.

Jeesuksen nimessä me voimme vapauttaa niitä, jotka sielunvihollinen on vanginnut ja kahlinnut. On riippuvuuksia jotka tuhoaa elämää. Mutta Jeesus voi vapauttaa kaikista kahleista.

Otollinen vuosi tarkoittaa riemuvuotta. Riemuvuonna orjat pääsivät vapauteen. Tänäkin päivänä synnin orjuudesta voi päästä vapauteen ja silloin ihminen saa riemuita.

Jumala haluaa lohduttaa kaikkia murheellisia. Oli elämä missä tilassa tahansa, niin Jumala haluaa auttaa ja lohduttaa. Joskus voi ajatella, että kukaan ei osaa lohduttaa, tai kenelläkään ei ole aikaa ja halua kuunnella murheitani. Ihmisinä olemme vajavaisia lohduttajia. Jumalalla on kuitenkin halu lohduttaa, joskus se tapahtuu Sanan kautta, joskus rukouksessa, tai joku kuuntelee sinua ja sanoo jotain rohkaisevaa.

Jumala voi antaa iloa ja ylistävää mieltä. Samassa tilanteessa katsantokanta voi muuttua positiivisemmaksi. Tämä on Jumalan lahjaa meille. Voimme pyytää sitä häneltä. Ei ole Jumalan tahto, että me murehdimme ja olemme masentuneita. Ne ovat tunteita joita varmasti jokainen käy läpi, mutta meidän ei tule jäädä olemaan siinä. Pyhä Henki haluaa ja voi johdattaa pois murheesta ja masennuksesta. Voit nöyrästi tunnustaa Jumalalle, että tarvitset apua ja voit myös luotettavalle uskonystävällekin kertoa tilanteestasi. Murheen, masennuksen ja psyykkisten voimavarojen loppumisen myöntäminen itselleen on alku parempaan. Kun luopuu väärästä omasta vahvuudesta, silloin Jumalan voima voi tulla heikkouteen. Jumalan Pyhä Henki saa aikaan ilon siemenen ja ylistävää mieltä masennuksen ja murheen keskelle.