Jeesus tuli kutsumaan syntisiä

Post date: 17-Aug-2014 18:37:11

Mark.2:17. "Eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä." Voit kuvitella seuraavaa; torille tulisi joku esittelemään mahtavaa uutta lääkettä, joka parantaa kaikenlaisista syöpäsairauksista hetkessä. Jos hän tarjoaa sitä ohikulkevalle terveelle ihmiselle, ei tuo terve ihminen ota tuota lääkettä tai jää kuuntelemaan sen vaikutuksia. Mutta kuolemaisillaan oleva syöpäsairas haluaa ehdottomasti kokeilla tuon saman lääkkeen vaikutusta itseensä. Näin on myös hengellisessä mielessä, jos ihmisellä ei ole synnintuntoa, ei tarvitse anteeksiantoakaan.

Pyhä Henki saa aikaan synnin tunnon. Synnintunnon jälkeen ihminen pystyy ottamaan vastaan armon sanoman, sanoman Jeesuksesta.

Pitäkäämme huoli ettemme paadu. Paatuneena emme näe syntiä, emmekä silloin tarvitse Jeesusta. Uskovallekin voi kertyä väärien valintojen seurauksena syntiä elämään. Jos olemme paatuneita ja ylpeitä emme huomaa sitä. Se on kuin ohut lanka ympärillä joka ei tunnu missään, mutta kun sitä on riittävän paljon ympärillä, ei siitä pääsekään vapaaksi.

Mitä kirkkaammassa olemme, sitä selvemmin lika näkyy. Jos haluamme elää puhdasta elämää, on tärkeää olla valossa, eli Jumalan lähellä. Pimeässä ollessa likaisuus ei näy. Häpeän takia moni voi jäädä pimeään, ja silloin ei saa anteeksi.

Hepr.12:1. ”Sentähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa,” Tässä kehotetaan laittamaan pois mielestämme painavat asiat. Ne voivat pahimmillaan saada aikaan masennusta ja voivat saada aikaan epätoivoa. Synti on toinen asia, joka pitää laittaa pois. Synti kietoo ja hidastaa matkaa. Jos synnin lonkerot ovat kietoutuneet tiukasti jalkojen ympärille, ei pysty juoksemaan ja taivaaseen kilvoittelu jää kesken.

Meistä voi tuntua kuin Pietarista ihmeellisen kalasaaliin jälkeen. Luuk.5:8; ”Mene pois minun luotani, Herra, sillä minä olen syntinen mies.” On kuitenkin mahtava nähdä mitä Raamattu lupaa meille. 1.Tim.4:10. ”Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.”

Eräässä hengellisessä laulussa sanotaankin erittäin osuvasti, ”vain pisara Jeesuksen verta, ja syyllisyys pyyhitään pois.” Meidän ei tarvitse vaeltaa syyllisinä, vaan voimme olla vapaita siitä.

Vaikka olemme syntisiä ja syntiin langenneen luomakunnan keskellä, meidän ei tarvitse kantaa syntiä ja syyllisyyttä mukanamme. Voimme tunnustaa syntimme ja kokea vapauden Jeesuksessa.

Esa Hyvönen on todennut seuraavaa: ”Ristin heikkous ja ylösnousemuksen voima! Heikkous johtaa meidät näkemään syntisyytemme ja tarpeemme sovitukselle Jeesuksessa Jumalan kanssa. Voima johtaa meitä uudistuneeseen, muuttuneeseen elämään Jumalan valtakunnassa.”

Jeesus osoitti heikkoutta meidän takia ja kuoli ristillä. Kun näemme omat heikkoutemme huomaamme, että tarvitsemme sovitusta Jeesuksessa. Tätä voisi kuvata faktana. Mutta onneksi meidän ei tarvitse tyytyä pelkkään faktaan vaan saamme voiman muuttaa tätä tosi seikkaa siitä, että monesti olemme epäonnistuneita, heikkouksiimme ja syntiin langenneita.

Jumalan voima, Pyhän Hengen kautta on konkreettista ja saa aikaan muutosta meissä. Tarvitsemme siis heikkoutta ja voimaa samaan aikaan, heikkoutta nähdäksemme syntisyytemme ja voiman muuttuaksemme synnillisestä elämästä pyhään ja Jumalan mielenmukaiseen elämään.

Meidän on hyvä pitää ns. tilivälit lyhyenä Jumalan kanssa. On hyvä pyytää syntejään anteeksi ja kokea kuinka Jeesus antaa ne anteeksi. Ja jos on asioita jotka painaa mieltä, tuo nekin Jeesukselle. Matt.11:28. lupaa, että Jeesus antaa levon kaikkien kuormien keskellä.