Jumalan lupaukset

Post date: 09-Jan-2012 10:26:04

JUMALAN LUPAUKSETNäin vuoden alussa mietitään mennyttä ja tulevaa vuotta. Jotkut tekee uudenvuodenlupauksia. Uskovina me saamme muistaa, mitä lupauksia Jumala on meille antanut.Usko Jumalaan on nimenomaan uskoa Hänen lupauksiinsa.Gal.3:17-18. ”Minä tarkoitan tätä: Jumalan ennen vahvistamaa testamenttia ei neljänsadan kolmenkymmenen vuoden perästä tullut laki voi kumota, niin että se tekisi lupauksen mitättömäksi. 18. Sillä jos perintö tulisi laista, niin se ei enää tulisikaan lupauksesta. Mutta Aabrahamille Jumala on sen lahjoittanut lupauksen kautta.” Jumalan antama laki ei voi kumota liittoa, joka sisältää lupauksen iankaikkisesta elämästä. Jos väitetään lain tulleen lupauksen tilalle ja syrjäyttäneen sen vanhentuneena, silloin kielletään Jumalan armo ja tehdään väkivaltaa evankeliumille. Liittoon kuului, että Aabrahamille annettu lupaus siirtyi perintönä hänen jälkeläisilleen. Mutta Aabrahamin siementä eivät ole ainoastaan hänen lihalliset jälkeläisensä, vaan kaikki, joilla on sama usko kuin hänellä. Tähän lupaukseen sidottu lahja perustuu Jumalan pyyteettömään rakkauteen, kun taas tekojen ja lain kautta tulevaa on pidettävä palkkiona. Sen takia on hyvä muistaa, että me emme suorita taivaspaikkaamme, kuten seuraavista jakeista huomataan. Gal.3:22. ”Mutta Raamattu on sulkenut kaikki synnin alle, että se, mikä luvattu oli, annettaisiin uskosta Jeesukseen Kristukseen niille, jotka uskovat.” 2.Kor.1:19-20. ”Sillä Jumalan Poika, Kristus Jeesus, jota me, minä ja Silvanus ja Timoteus, olemme teidän keskellänne saarnanneet, ei tullut ollakseen "on" ja "ei", vaan hänessä tuli "on." Sillä niin monta kuin Jumalan lupausta on, kaikki ne ovat hänessä "on"; sentähden tulee hänen kauttaan myös niiden "amen", Jumalalle kunniaksi meidän kauttamme.”

Mitä ne lupaukset sitten on?

1. Lupaus Pyhästä Hengestä. Apt.2:32-33. ”Tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt, minkä todistajia me kaikki olemme. Koska hän siis on Jumalan oikean käden voimalla korotettu ja on Isältä saanut Pyhän Hengen lupauksen, on hän vuodattanut sen, minkä te nyt näette ja kuulette.” Me saamme turvata tähän lupaukseen, että Pyhä Henki on annettu meille voimaksi silloin kun tuntuu ettei jaksa enää vaeltaa uskossa, tai ei uskalla todistaa Jeesuksesta.

2. Elämä Kristuksessa. 2.Tim.1:1. ”Paavali, Jumalan tahdosta Kristuksen Jeesuksen apostoli, lähetetty julistamaan lupausta siitä elämästä, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.” Tämä pitää sisällään niin paljon, ettei sitä voi lyhyesti kokonaisuudessa sanoa. Mutta se on elämää josta saa todellista tyydytystä.

3. Syntien anteeksiantamus. Jes.1:18. ”Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi; vaikka ne ovat purppuranpunaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi.” Tämä lupaus on tosi lohdullinen. Jeesuksessa me saamme synnit anteeksi.

4. Iankaikkinen elämä. 1.Joh.2:25. ”Ja tämä on se lupaus, minkä hän on meille luvannut: iankaikkinen elämä.” Uskomalla Jeesukseen me saamme omistaa lupauksen taivaaseen pääsystä.

5. Turva. Ps.91:1-7. ”Joka Korkeimman suojassa istuu ja Kaikkivaltiaan varjossa yöpyy,

se sanoo: "Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan."

Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.

Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla; hänen uskollisuutensa on kilpi ja suojus. Et sinä pelkää yön kauhuja, et päivällä lentävää nuolta,

et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee.

Vaikka tuhat kaatuisi sinun sivultasi, kymmenen tuhatta oikealta puoleltasi, ei se sinuun satu.” Tämän epävakaan ajan keskellä on hyvä tietää Jumalan luvanneen pitää meidät turvassa. Meidän ei tarvitse pelätä taloudellisia vaikeuksia erilaisia epidemioita tai terrorismia.