Jumalan valtakunta

Post date: 22-Mar-2015 15:16:27

Jumalan valtakunta oli Jeesuksen julistuksen keskeinen käsite. Se on myös evankeliumin keskeisimpiä asioita. Matt.4:17. ”Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: "Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle." Jumalan valtakunta saa aikaan muutosta ihmisten elämässä. Se saa aikaan parannuksen tekemistä sellaisista asioista, jotka eivät ole Jumalan mielenmukaisia. 2.Kor.7:10. ”Sillä Jumalan mielen mukainen murhe saa aikaan parannuksen, joka koituu pelastukseksi ja jota ei kukaan kadu.”Jumalan valtakunnalla on myös konkreettinen merkitys: valtakunta on alue, johon mennään sisälle tai jonka ulkopuolelle suljetaan. Tämä konkretisoituu silloin, kun pääsemme taivaaseen. Mutta voimme jäädä epäuskossa valtakunnan vaikutuksen ulkopuolelle jo tässä ajassa. Emme saa syntejä anteeksi tai ihmeitä ja merkkejä ei koeta, jos asennoidutaan epäuskossa niin, että ei tuo voi olla totta.

Jumalan valtakuntaa ei voida nähdä näillä silmillä. Luuk.17:20-21. ”Ja kun fariseukset kysyivät häneltä, milloin Jumalan valtakunta oli tuleva, vastasi hän heille ja sanoi: "Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: 'Katso, täällä se on', tahi: 'Tuolla'; sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä." Vaikutukset voimme kyllä havainnoida kun ihmisiä tulee uskoon, täyttyy Pyhällä Hengellä, paranee sairauksista ja elämä muuttuu arvojen muuttumisen myötä.

Millainen on tämä valtakunta? Room.14:17 sanoo, näin: ”Sillä ei Jumalan valtakunta ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta ja rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” Tässä kohtaa Paavali haluaa Rooman uskovien näkevän mitä on olla sisällä Jumalan valtakunnassa, eikä keskittyä kehällisiin asioihin, kuten saako syödä epäjumalille uhrattua lihaa vai ei. Syyttömyys, rauha, ilo ja elämä Pyhässä Hengessä ovat lahjoja, joita emme pysty itse tekemään.

Jumala on rakkaus (1.Joh.4:8), joten hänen valtakuntansakin on rakkauden täyteinen valtakunta. Jumala on myös armollinen(Ps.116:5) ja anteeksiantava (Neh.9:17). Nämä piirteet ovat keskeisiä myös Jumalan valtakunnassa, koska ilman armahdusta ja syntien anteeksiantamista kukaan meistä ei pääsisi valtakuntaan sisälle. Valtakunnan kansalaisina meidän tulisi olla rakkauden täyttämiä, armollisia ja anteeksiantavia. Jeesus on täynnä armoa ja totuutta (Joh.1:14), ja Jumalan sana on totuus. Totuus on tämän takia yksi elementti Jumalan valtakunnassa. Siksi uskovien keskellä ei tulisi olla epärehellisyyttä.

Jumalan valtakunta ei ole teoriaa vaan käytännössä toimivaa. 1.Kor.4:20.”Sillä Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan voimassa.” Se ei ole hengellistä teatteria siitä, kuka näyttää sunnuntaisin pyhimmältä. Jumalan valtakunta on meidän mukana siellä missä me liikumme. Ja jos uskallamme rohkeasti käyttää sitä voimaa, joka vapauttaa ihmisiä, niin silloin Jumalan valtakunta on tullut lähelle.

Jeesus saarnasi, että Jumalan valtakunta oli tullut lähelle. Se näkyi sairauksien ja raihnauksien parantumisina. Matt.4:23.” Ja hän kierteli kautta koko Galilean ja opetti heidän synagoogissaan ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikkinaisia tauteja ja kaikkinaista raihnautta, mitä kansassa oli.” Tänäänkin Jeesus voi parantaa sairaita. Saamme uskossa rukoilla tätä ja huomata sen, että ihmisiä paranee.

Emme kuitenkaan elä täydellisesti Jumalan valtakunnassa. Olemme syntiin langenneessa maailmassa. Voimme saada maistiaisia Jumalan valtakunnasta, mutta se ei vielä ole täydellisesti läsnä. Siksi kaikki eivät parane tai halua saada syntejään anteeksi. Voimme rukouksin valmistella hengellistä ilmapiiriä niin, että valtakunta voi paremmin ja voimallisemmin tulla esiin maan päällä.

Uskallanko tosissaan rukoilla, että tulkoon valtakuntasi? Haluanko olla käytännössä toteuttamassa Jumalan valtakuntaa? Antakoon Jeesus halua minulle ja sinulle olla toteuttamassa Jumalan valtakuntaa todeksi. Se voi viedä pois mukavuusvyöhykkeeltä ja voi tulla monenlaisia hankaluuksia elämään, mutta siitä huolimatta Jeesus kehottaa, menkää ja tehkää. Mennään ja tehdään oma osamme Jumalan valtakunnassa.