Kasvakoon rakkaus

Post date: 04-Feb-2014 10:45:48

Fil.1:9-11. ”Rukoilen myös, että teidän rakkautenne kasvaisi yhä enemmän tiedossa ja kaikessa ymmärtämisessä, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.” (Raamattu Kansalle käännös)”Rakkautta eivät saa ohjata pelkästään tunteet. Sen tulee kasvaa niin, että he (uskovat) saavat runsaammin tietoa ja kykenevät sen avulla paremmin arvioimaan ympärillä tapahtuvaa.” – Novum.

Jos meillä on rakkautta, se innostaa meitä tekemään asioita toisten hyväksi. Entä jos teemme hyvää, mutta se ei olekaan Jumalan suunnitelma? Miten voi olla, että hyvän tekeminen ei olisi Jumalan tahto? Entä jos Jumala onkin suunnitellut vielä parempaa osaksemme? Siksi tarvitsemme tietoa ja ymmärtämistä, että osaisimme valita hyvien vaihtoehtojen välillä parhaan ja sitä kautta tehdä enemmän hyvää. Jumala ei halua, että jäämme tekemään hyvää vähän, jos meillä on mahdollisuus tehdä enemmän.

Yksi piirre rakkauden kasvamisessa tiedossa ja ymmärtämisessä on rakkauden hyväksikäyttö. Joku voi pyytää rahaa tai ruokaa huonon tilanteensa vuoksi. Jos rakkaudesta annamme hänelle jotakin ja hän käyttää saamansa varat viinaan tai syö ruuan ja siitä koituneen rahallisen hyödyn käyttää viinaan, niin voidaan kysyä, auttoiko rakkautemme häntä mitenkään? Tarvitsemme ymmärtämistä miten toimia rakkaudellisesti. Todella viisasta rakkautta olisi edellisessä tapauksessa puuttua juomiseen, josta kurjuus johtuu.

Rakkaus vaikuttaa myös evankelioimisessa, hyvän sanoman kertomisessa ihmisille. Ilman rakkautta työnnämme ihmiselle puoliväkisin traktaatin. Ihminen on silloin saanut tiedon hyvästä sanomasta, hän voi saada synnit anteeksi, mutta ottiko hän sen vastaan? Tarvitsemme rakkautta, että viesti sisäistetään.

Rakkaus on myös kekseliäs. Jos teemme asiat samalla rutinoituneella tavalla vuosikymmenestä toiseen, ilman mitään tunnetta, se ei saa aikaan mitään muutosta. Tarvitsemme rakkautta, joka pistää luovuuden kukoistamaan elämässämme. Kun luovuus ja rakkaus ovat mukanamme, silloin sanoma Jeesuksesta muuttuu helposti vastaanotettavaksi.

Jakeessa 10. Paavali kehottaa olemaan puhdas ja moitteeton. Puhdas kuvaa tässä moraalista ja eettistä puhtautta. Sen on selitetty tarkoittavan ”auringon valossa puhtaaksi havaittua”. Tällä tavalla puhtaan ihmisen ei tarvitse pelätä valokeilaan joutumista ja todellisen luonteensa paljastumista. Puhdas on aito ja hän voi olla rehellinen. Ei tarvitse pystyttää kulisseja tullessaan seurakuntaan. Rehellisyys vaatii rakkaudellista ilmapiiriä ja yhteyttä toisten uskovien kanssa. Jos elämään on tullut epäpuhtautta, häpeä ja syyllisyys vie usein peittelemään tekoja. Häpeän takia ei uskalla tunnustaa kenellekään. Onneksi meille uskoville sanotaan lohdulliset sanat ”Sillä siksi me vaivaa näemme ja kilvoittelemme, että olemme panneet toivomme elävään Jumalaan, joka on kaikkien ihmisten vapahtaja, varsinkin uskovien.” 1.Tim.4:10.

Jakeessa 11. puhutaan vanhurskauden hedelmästä. Jumalan tahto on, että elämämme olisi täynnä näitä hyviä vanhurskauden hedelmiä. Vanhurskauden hedelmiä ovat Gal.5:22. luetellut Hengen hedelmät. Nämä hedelmät eivät synny omilla ponnisteluilla. Ne saa aikaan yksin Jeesus Kristus Pyhän Hengen kautta.

Vanhurskauden hedelmä tuo kunniaa Jumalalle, ei itselle tai seurakunnalle. Kunnia kuuluu Jumalalle, mutta hyvää mainetta hedelmät voivat tuoda itselle ja seurakunnallekin. Jos maine kasvaa, on hyvä muistaa mitä Jes.29:19. sanoo, ”Nöyrät saavat yhä uutta iloa Herrassa.”

Kun me olemme kasvaneet rakkaudessa, jonka Pyhä Henki saa aikaan, osaamme toimia parhaalla tavalla. Silloin elämässämme on käytännössä Jumalan mielenmukaisia asioita. Vuosi 2014, saakoon se olla vuosi, jolloin rakkaus kasvaa jokaisen meidän elämässä.