Kun Paavalilla verenpaine kohosi

Post date: 15-Sep-2013 16:37:41

T

austaa: Paavali ja kumppanit olivat olleet Tessalonikassa, mutta Tessalonikan juutalaisten vainon takia he joutuivat lähtemään Bereaan. Mutta sinnekin tulivat Tessalonikan juutalaiset. Paavali saatettiin Ateenaan turvaan.

Apt.17:16. ”Mutta Paavalin odottaessa heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia.”

Ateena oli Paavalille uusi tuttavuus. Hän vietti ensimmäiset päivät katsellen kaupunkia. Ateenassa väitetään olleen tuohon aikaan enemmän epäjumalankuvia kuin koko muussa Kreikassa yhteensä. Kaupungissa oli yli 3000 patsasta. Useimmat luultavasti ihastelivat niiden kauneutta ja kaupungin arkkitehtuuria, mutta Paavali oli toista maata. Häneen ei vaikuttanut se, että ne olivat suuria taideteoksia. Paavali ymmärsi niiden olevan merkkejä innokkaasta epäjumalanpalvonnasta ja kansan tarpeesta kohdata ainoa oikea, elävä Jumala.

Nykyisinkin jotkut asiat voivat nostaa suuttumusta meidän hengessä. On paljon erilaista syntiä ja vääryyttä. On asioita, joille pitäisi tehdä jotain. Ensin pitää reagoida tunteella. Jos olemme paatuneita, mikään ei tunnu missään. Helposti voimme ajatella, että tuo ei ole minun ongelma, minulla on asiat hyvin. Mitä se minua haittaa, jos joku palvelee epäjumalia? Minä pääsen taivaaseen.

Monesti me ajattelemme, että meidän tulee olla tasapainoisia ja pitkämielisiä ja kärsivällisiä uskovia. Meissä tulee näkyä Hengen hedelmä. Voi kysyä itseltään, että onko nämä syyt hengelliseen kaapuun puettua paatuneisuutta? Emme kuitenkaan saa olla välinpitämättömiä ympärillämme tapahtuvien asioiden suhteen.

Mutta, jos rakkaus Jumalaan ja hänen Sanaansa saa meidät suuttumaan, se on silloin hyvä. Jeesuskin suuttui markkinaväelle. Joh.2:14-17. ”Niin hän tapasi pyhäkössä ne, jotka myivät härkiä ja lampaita ja kyyhkysiä, ja rahanvaihtajat istumassa. Ja hän teki nuorista ruoskan ja ajoi ulos pyhäköstä heidät kaikki lampaineen ja härkineen ja kaasi vaihtajain rahat maahan ja työnsi heidän pöytänsä kumoon. Ja hän sanoi kyyhkysten myyjille: "Viekää pois nämä täältä. Älkää tehkö minun Isäni huonetta markkinahuoneeksi." Silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu: "Kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut.”

Uskovina olemme Jeesuksen seuraajia, ja meidänkin tulisi kiivastua ja suuttua synnille. Mutta rakastaa syntisiä.

Paavalikin ryhtyi toimeen kiivauden jälkeen. Se kiivaus joka oli sisällä, ei kumminkaan näkynyt käyttäytymisenä ateenalaisia kohtaan. Apt.17: 17. ”Niin hän keskusteli synagoogassa juutalaisten ja jumalaapelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa, joita hän siellä tapasi” .Paavali keskusteli synagoogassa ja torilla. Tämä malli toimii edelleen. Toimimme seurakuntarakennuksessa ja muualla ihmisten keskellä. Voimme näissä kanssakäymisissä keskustella hengellisistä asioista.

Rukoile, että saisit tilaisuuden keskustella hengellisiä asioita.

Apt.17:19,22-23.Ja he ottivat hänet ja veivät Areiopagille ja sanoivat: "Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresti kunnioitatte jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin, johon oli kirjoitettu: 'Tuntemattomalle jumalalle.' Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan.” Paavali lähti selittämään evankeliumia ateenalaisten tasolta. Epäjumalat olivat heille tärkeitä ja he palvelivat niitä varmasti tosissaan. Tuntemattoman jumalan alttari sopi hyvin evankeliumin julistamiseen. He ymmärsivät paremmin, ettei ollut kyse täysin vieraasta asiasta. He olivat jollakin tasolla olleet tekemisessä Paavalin julistaman Jumalan kanssa.

Nykyisinkin ihmiset monesti palvelevat Jumalaa, jota eivät tunne. On uskonnollista toimintaa, mutta henkilökohtainen usko Jeesukseen puuttuu. Voimme ottaa Paavalista mallia, että puhumme samalta tasolta ihmisten kanssa. Kun on joku asia minkä kautta ihmiset ymmärtävät evankeliumin, kannattaa hyödyntää se. Nykyisin ihmiset tietävät, että Jeesus on kuollut ristillä, mutta eivät ymmärrä mitä se tarkoittaa. Rukoillaan, että saisimme Pyhältä Hengeltä viisautta ja rohkeutta kertoa evankeliumi oikealla tavalla.