Kylväjävertaus

Post date: 07-Jul-2014 12:59:42

Mark.4:3-9, 15-20. "Kuulkaa! Katso, kylväjä lähti kylvämään.

Ja hänen kylväessään osa putosi tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät sen.

Ja osa putosi kallioperälle, jossa sillä ei ollut paljon maata, ja se nousi kohta oraalle, kun sillä ei ollut syvää maata. Mutta auringon noustua se paahtui, ja kun sillä ei ollut juurta, niin se kuivettui.

Ja osa putosi orjantappuroihin; ja orjantappurat nousivat ja tukahuttivat sen, eikä se tehnyt hedelmää.

Ja osa putosi hyvään maahan; ja se nousi oraalle, kasvoi ja antoi sadon ja kantoi kolmeenkymmeneen ja kuuteenkymmeneen ja sataan jyvään asti." Ja hän sanoi: "Jolla on korvat kuulla, se kuulkoon."

”Mitkä tien oheen putosivat, ovat ne, joihin sana kylvetään, mutta kun he sen kuulevat, niin saatana heti tulee ja ottaa pois heihin kylvetyn sanan.

Ja mitkä kallioperälle kylvettiin, ovat niinikään ne, jotka, kun kuulevat sanan, heti ottavat sen ilolla vastaan,

mutta heillä ei ole juurta itsessään, vaan he kestävät ainoastaan jonkun aikaa; kun sitten tulee ahdistus tai vaino sanan tähden, niin he kohta lankeavat pois.

Ja toisia ovat orjantappuroihin kylvetyt; nämä ovat ne, jotka kuulevat sanan,

mutta maailman huolet ja rikkauden viettelys ja muut himot pääsevät valtaan ja tukahuttavat sanan, ja se jää hedelmättömäksi. Ja mitkä hyvään maahan kylvettiin, ovat ne, jotka kuulevat sanan ja ottavat sen vastaan ja kantavat hedelmän, mikä kolmikymmen-, mikä kuusikymmen-, mikä satakertaisen."

Tämän vertauksen ajatellaan helposti koskevan vain uskoon tulemista. Kylväjävertauksen tulisi puhutella edelleen meitäkin, jotka olemme uskossa. Meidän tulisi arvioida rehellisesti oman sydämen vastaanottavaisuutta Jumalan sanan totuuksille. Saavatko Raamatun opetukset sijaa sydämessä? Viekö linnut kylvetyn sanan ennen kuin se on ehtinyt itää? Mitä linnut voivat olla? Yksi lintu on ylpeys. Kun Jumala puhuu Raamatun sanan kautta, tällainen ihminen ajattelee, ettei tuo koske minua. 2.Kor.13:5. ”Tutkikaa itseänne, oletteko uskossa.” Ylpeys estää näkemästä omia puutteita ja virheitä, joita Jumala haluaisi muuttaa. Voimme huomata Jeesuksen vertauksen silmässä olevasta hirrestä ja roskasta pitävän paikkansa. Huomaamme toisen ihmisen pienenkin virheen tosi helposti, mutta emme huomaa omalla kohdalla sivuuttavamme Sanan opetuksen, joka on vaikea pala itselle.

Meissä kaikissa on erilaisia maaperiä. Jotkut Jumalan Sanan siemenet eli totuudet eivät uppoa jakeluumme tai emme halua hyväksyä niitä. Ei ole sanan vika, että emme ymmärrä sitä. Syy ymmärtämättömyyteen on tahdossa, ei kyvyssä. Jokainen päättää itse, tahtooko ottaa vastaan Jumalan Sanan ja totella sitä.

Toiset Sanan totuudet otamme mielellämme vastaan. Voimme sanoa saarnan jälkeen, että olipa hyvä saarna, mutta arjen keskellä tuo kuultu sana ei pääse toteutumaan. Siemen kuivuu siinä vaiheessa kun jostakin pitäisi luopua Jeesuksen takia. Se voi olla esimerkiksi aikaa tai rahaa. Yksi vaino on yleinen mielipide. Nykyisin on vaikeaa olla julkisesti raamatun linjassa seksuaalimoraalin suhteen. Pelkkä pinnallinen uskonnollisuus ei riitä vaikean paikan tullen. Siksi on tärkeää juurtua Kristukseen, josta riittää hengellistä elinvoimaa vaikeimmassakin tilanteessa.

Joskus voi käydä niin, että halu rikastua, elämänhuolet tai himot eri asioihin täyttävät ajatukset niin, että Sanan totuudet jäävät syrjään. Paavali sanookin Fil.4:6. ”Älkää mistään murehtiko.” Usealle ihmiselle on mahdotonta olla murehtimatta, mutta kun kasvamme uskossa ja opimme luottamaan Jumalaan ja hänen sanaansa, opimme olemaan murehtimatta. Tällainen ihminen jolla kasvaa orjantappurat, ei kanna hedelmää. Hedelminä näkisin olevan Hengen hedelmät ja ihmisten uskoon tulemiset. Kun elämässämme on Hengen hedelmiä, rakkautta, ilo, rauhaa, ystävällisyyttä, hyvyyttä jne. vaikuttaa se sen, että ihmisiä tulee uskoon. Hengen hedelmä ja ihmisten uskoontulo kuuluvat näin tiiviisti yhteen.

Jotkut sanan totuudet kasvavat ja tekevät hyvää hedelmää elämässämme. Anna Pyhän Hengen tehdä työtä sinussa niin, että yhä useampi sanan totuus voisi kasvaa hyvässä maassa.

Kaikki uskovat eivät ole yhtä hedelmällisiä. Voimme kuitenkin omilla valinnoillamme vaikuttaa niin, että meissä kasvaisi enemmän hyvää satoa. Jumala varmasti haluaisi, että jokainen uskova kantaisi satakertaisen sadon. Jos sinä kannat tällä hetkellä kolmekymmenkertaisen sadon, ala rukoilla Jumalaa, että hän kasvattaisi sinussa enemmän satoa. Jos tosissasi rukoilet tätä ja tutkit Raamatun totuuksia ja sovellat niitä elämääsi, niin Jumala vastaa sinun rukoukseen. Saat huomata miten hyvää satoa rupeaa kertymään elämääsi.