Lohdutuksen Jumala

Post date: 05-Apr-2020 09:18:21

2.Kor.1:3-4. ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, laupeuden Isä ja kaiken lohdutuksen Jumala. Hän lohduttaa meitä kaikessa ahdistuksessamme, että me sillä lohdutuksella, jolla Jumala meitä itseämme lohduttaa, voisimme lohduttaa niitä, jotka ovat kaikenlaisissa ahdistuksessa.”Meidät uskovat on kutsuttu ylistämään Jumalaa, eli kertomaan hyviä asioita Hänestä. Vaikeina aikoina on helppoa syyttää Jumalaa vaikeuksista. Jumala on kuitenkin aina ylistyksen arvoinen, silloinkin kun meistä ei tunnu siltä.

1.Piet.1:3-4. ”Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä! Suuressa laupeudessaan hän on Jeesuksen Kristuksen kuolleistanousemisen kautta uudestisynnyttänyt meidät elävään toivoon, turmeltumattomaan tahrattomaan ja katoamattomaan perintöön. Se on talletettuna taivaissa teitä varten.”

Meillä on elävä toivo, Jeesus. Jeesus on ylösnoussut ja antanut meille perinnön joka on todella mahtava ja se ei häviä minnekään. Tämä perintö on vastakohta kaikelle ajalliselle. Meidän ajalliset perinnöt voivat saada aikaan turmelusta hengelliseen elämään ja ne voi turmeltua, talot lahota ja autot ruostua. Mutta meillä on jo tänään osallisuus Jeesuksen kautta iankaikkiseen perintöön. Siitä perinnöstä ei pystytä saamaan kuin hyvin pieniä kokemuksia, mutta ne voivat olla silti mullistavia asioita. Mitä se sitten onkaan kun pääsee nauttimaan täydellisestä perinnöstä Jumalan luona. Mutta koska olemme vielä matkalla sinne, tarvitsemme Jumalalta apua ja laupeutta.

Laupeuden Isä on armahtava isä. Tuota armoa Jumala on antanut meille Jeesuksen uhrin kautta. Meillä on Jeesuksessa syntien anteeksisaaminen. Jumala osoittaa meille laupeutta eli armoa kun uskomme Jeesukseen. Emme voi ymmärtää miten iso asia se on, että täysin Pyhä, synnitön Jumala haluaa olla yhteydessä meihin syntisiin ihmisiin. Armoa on, että Jumala ei kysy meidän onnistumista. Kaikki huomio kiinnitetään Jeesukseen, ja kun olemme Jeesuksessa me voimme saada pääsyn Pyhän äärelle.

Lohdutuksen Jumala. Lohdutus on tässä kreikaksi paraklesos, joka on johdannainen Pyhän Hengen nimestä puolustaja, rohkaisija ja vierellä kulkija. Jumala on lohduttaja, joka kulkee vierellä. Hän on Isä, joka tulee lapsen vierelle kun tätä pelottaa kulkea synkkiä ja vaikeita matkoja eteenpäin. Silloin kun on kaikkein vaikeinta, Hän on kaikkein lähimpänä. Lohdutus ei ole sitä, että vaikeudet otettaisiin meiltä pois.

Jumalan lohdutus ei ole tarkoitettu vain meille itselle avuksi, vaan lohdutus tekee meidät myös kykeneviksi auttamaan toisia. Kun Jumala on auttanut niin voi rohkaista muita kertomalla miten Jumala on auttanut ja lohduttanut samassa tilanteessa. Me voimme nyt kulkea niiden vierellä joiden elämä horjuu koronan vaikutuksesta tai ihan jostakin muusta syystä.

”Ahdistus on tuskallinen tila, joka aiheutuu ankarasta paineesta.” ”Lohdutus on sitä, että joku auttaa tämän paineen poistamisessa, niin että ahdistettu voi taas hengittää vapaasti, tai niin että hän pystyy kestämään koetuksen menehtymättä sen puristuksessa.” -Novum

Saatat ajatella, ettet osaa sanoa hienoja sanoja. Mutta kun tilanne on päällä niin rukoile, että saisit rakkautta kulkea vierellä. Se ei aina tarvitse sanoja, riittää, että on kulkemassa vierellä.