Muutos

Post date: 23-Oct-2017 09:13:50

Muutos tarkoittaa tapahtumasarjaa, jonka seurauksena jokin asia tulee erilaiseksi kuin se oli ennen. Luonnollinen muutos on aina yleensä huonoa. Ruumiillisesti me muutumme, palautumiskyky heikkenee, jäsenet jäykistyvät ja voimat vähenee. Muutos voi olla hyvään tai huonoon suuntaan. Siksi on hyvä miettiä mitä ja miten tulisi muuttua. Muutos muutoksen vuoksi ei ole riittävä peruste muutokselle. Tarvitsemme syyn muuttua. Muuten käy niin, että olemme tyytyväisiä tämän hetken tilanteeseen ja olemme muuttumatta. Kun tulemme uskoon, alamme rakentaa Kristus kallioille. 1.Kor.3:10. ”Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa.” Jos emme muutu ollenkaan uskoontulon jälkeen, se olisi sama kuin lopettaisi talonrakentamisen perustuksen ja ulkoseinien jälkeen ajatellen, on jo riittävän hyvä, että on ulkoseinät ja katto. Jumala haluaa kuitenkin antaa meille enemmän. Se kuitenkin tarkoittaa, että meidän tulee olla valmiita muuttumaan ja tarvittaessa tehdä jotakin muutoksen eteen.

Hengellisessä elämässä meillä tulisi olla muutosta koko ajan. Room.12:2. ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.” Ilman muutosta emme voi tutkia Jumalan tahtoa elämässämme. Tuo mielen uudistuksen muutos on aina parempaan päin, koska raamattu kehottaa meitä muuttumaan Kristuksen kaltaisiksi. Room.8:29.

2.Kor.3:18. ”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.” Kun katsomme ilman lain peittoa, voimme armosta muuttua. Lihallinen lainvaatimus itseltä tai toisilta, ei saa aikaan muutosta. Pyhä Henki saa aikaan muutosta. Tuo muutos, tai voisi sanoa pyhitys, ei tapahdu kerralla. Meidän tulee muuttua ja kasvaa. Vaikka Jumalan silmissä olemme kerralla muuttuneet Kristuksen ristintyön takia pyhiksi, inhimillisesti muutos ja eli pyhitys on jatkuvaa.

Meidän tulee olla valmiita siihen, että rutiinit ja tottumukset, jotka estävät hengellisen kasvun ja muutoksen, tulisi laittaa pois. Tässä mielessä muutos on poisoppimista.

Jatkuva muutos ja kasvu pitävät meidät nöyränä. Emme voi kehua olevamme parempia kuin toiset. Jos pidämme itseämme parempina kuin muut, ihan kuin fariseus rukoillessaan, emme muutu.

Muutos on epämiellyttävää. Paljon mukavampaa ja turvallisempaa olisi jos mikään ei muuttuisi. Siksi me tarvitsemme päättäväisyyttä ja halua muuttua. Muutos on prosessi, joka kestää koko elämän.

Yksilöuskovina tarvitsemme muutosta, mutta tarvitsemme sitä myös seurakuntana. Jos seurakunta ei muutu, se jää yhden tai kahden sukupolven ikäiseksi.

Vaikka jotkin asiat muuttuvat, on olemassa Raamatun Sana, joka ei muutu. Se tuo muutoksen keskelle tarvittavaa turvaa.

Miten voi muuttua? Tässä joitakin asioita joita tarvitaan muutokseen:

Ensin pitää nähdä tarve muutokselle.

Sen jälkeen pitää haluta muutosta.

Rukoile viisautta ja voimaa muutokseen.

Tee jotain konkreettista asian eteen.

Kun olet tehnyt jotain, tarkastele oliko se hyvää.