Pyhä Henki ja sillä täyttyminen

Post date: 07-Jun-2015 12:39:50

Tämä vuosi on julistettu helluntaiherätyksessä Pyhän Hengen vuodeksi. Teema lähti liikkeelle kun joukko vastuullisia herätysliikkeemme jäseniä olivat huolissaan herätysliikkeemme tilasta. Ihmiset eivät enää täyty niin paljon Pyhällä Hengellä kuin ennen. Pyhän Hengen täyteys ei tarvitse olla ”kerran elämässä”- kokemus. voimme täyttyä uudelleen ja uudelleen Hengellä. Ef.5:18. sanoo, täyttykää Hengellä. Se kuvaa jatkuvaa, uudelleen ja uudelleen täyttymistä, ei kertaluontoista tapahtumaa. Yleensä Hengellä täyttyminen on mahtava kokemus. Mutta meillä on vaarana metsästää kokemuksia ilman, että kokemus laitetaan käytäntöön niin kuin Jeesus opetti Apt.1:8. ”vaan, kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman, ja te tulette olemaan minun todistajani.”

Jopa helluntailainen saattaa suhtautua Pyhään Henkeen pelokkaasti. Saatamme pelätä tuota voimaa. Monesti pelko johtuu siitä, ettei uskalla luottaa Pyhään Henkeen. Saatat ajatella, että jos annan vallan Hengelle tehdä mitä hän haluaa, tapahtuu jotain mikä kaduttaa jälkeenpäin.

Pyhän Hengen persoonan ja ominaispiirteiden tunteminen auttaa luottamaan häneen. Luuk.11:11-13. ”Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessä kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, taikka joka hänen pyytäessään munaa antaa hänelle skorpionin? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä lahjoja, kuinka paljoa ennemmin taivaallinen Isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat!” Pyhä Henki on ennen kaikkea rakkauden henki, niin kuin 2.Tim.1:7. sanoo. Rakkaus ei koskaan nolaa tai häpäise toista. Se nostaa ja rohkaisee. Rakastavassa ilmapiirissä uskaltaa tehdä asioita joissa voi epäonnistuakin.

Arthur Kukkula: ”Tärkeintä ei ole se, miten Pyhä Henki tulee, tuleeko Hän toisten rukoillessa vai uskossa Sanaa kuunnellessa, vaan tärkeintä on se, että uskovaiset tulevat täytetyiksi Hengellä.” On monia tapoja saada Hengen täyteys. Apt.8:15-17. Pietari ja Johannes panivat kädet samarialaisten päälle ja nämä täyttyivät Hengellä. Apt.10:44. Korneliuksen talossa Pietarin puheen aikana ihmiset täyttyivät Hengellä.

On myös tärkeä huomata, ettei Henki pakota ketään täyttymään. Apt.2:4. ”Ja he tulivat kaikki Pyhällä Hengellä täytetyiksi ja alkoivat puhua muilla kielillä, sen mukaan mitä Henki heille puhuttavaksi antoi.” Henki antoi, otammeko sen vastaan? Monesti emme ota vastaan kun epäusko sanoo, että ei se sinulle kuulu tai ei se sinulla noin toimi. 1.Kor.14:39 sanoo, että älkää estäkö kielillä puhumasta. Toiset voivat estää, mutta voimme itsekin estää kielilläpuhumisen. On tärkeä myös pyytää Jumalalta uskoa joka ajaa epäuskon tiehensä. Hebr.12:2”silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään, Jeesukseen,” Jeesus voi aloittaa ja täyttää uskoamme. Usko on Jeesuksen työ meissä.

On yksi tärkeä asia Hengellä täyttymisessä. Se on kiittäminen. 2.Kor.10:5. ”Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle.” Kun keskittyy kiitämään Jeesusta, se kokoaa ja vangitsee ajatukset kuuliaiseksi Jeesukselle. Fil.4:6. ”Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi,” 1.Tess.5:18. ”Kiittäkää joka tilassa. Sillä se on Jumalan tahto teihin nähden Kristuksessa Jeesuksessa.” Katkeralla mielellä ei voi kiittää, ja jos ei pysty kiittämään, kannattaa miettiä mikä estää kiitoksen. Sitten kannattaa kertoa Jumalalle ne asiat ja tarvittaessa tehdä selväksi ihmisten kanssa asiat jotka hiertävät. Silloin voi kiitollisella mielellä täyttyä Hengellä.