Rakkaus vaatii meitä, vai vaatiiko?

Post date: 06-Oct-2013 13:15:51

2.Kor.5:14-15. ”Sillä Kristuksen rakkaus vaatii meitä, jotka olemme tulleet tähän päätökseen: yksi on kuollut kaikkien edestä, siis myös kaikki ovat kuolleet; ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut.”

Eräs henkilö koki Kristuksen rakkauden vaativan häntä olemaan mahdollisimman monessa seurakunnan kokouksessa, evankelioimassa teetuvalla, antaa kymmenyksiä.

Toinenkin henkilö koki samassa seurakunnassa, että hänen piti käydä kokouksissa, antaa kymmenyksiä, kertoa Jeesuksesta aina tilaisuuden tullen. Mutta samoista tekemisistä huolimatta heillä oli perustavaa laatua oleva ero. Ero oli tekemisen motiivilla.

Tulkitaanko me Raamattua niin, että rakkaus VAATII vai RAKKAUS vaatii?

Voimme tehdä samoja asioita ihan eri motivaatiolla ja sydämen asenteella. Onko se laista lähtenyt vaatimus vai Jeesuksen rakkauden vaatimus? Onko toiminta itsemme korottamista vai Kristuksen korottamista? Sillä on eroa, ainakin ihmiselle itselleen. On tosi raskasta korottaa itseänsä ja tehdä asioita pakosta käsin. Kristuksen rakkauden vaatimus ei väsytä ketään. Jos tekeminen tuntuu raskaalta puurtamiselta, kannattaa miettiä, että onko vaatimukset lähtöisin Kristuksen rakkaudesta vai muiden asettamista asioista?

Ihminen, joka on kokenut Jumalan rakkauden Kristuksessa, ymmärtää rakkauden ympäröivän hänet joka puolelta. Tämän ymmärtäminen pistää liikkeelle, vaatii, että yhä useampi tulisi osalliseksi samasta rakkaudesta.

2.Kor.5: 10. sanoo; Sillä kaikkien meidän pitää ilmestymän Kristuksen tuomioistuimen eteen, että kukin saisi sen mukaan, kuin hän ruumiissa ollessaan on tehnyt, joko hyvää tai pahaa. Sama ajatus löytyy Matt.16:27. Tekoihin, joista saa maksun, liittyvät motiivit. Ei Jumala mittaa tekemistämme fyysisenä suorituksena, vaan sillä millä motiivilla teemme asioita. Siksi ei voida mitata asioita pelkän tekemisen mukaan.

Entä jos rakkaus ei vaadi meitä? Jos meillä ei ole agabe rakkautta, silloin rakkaus ei vaadi meitä. Silloin meitä ei liikuta tippaakaan miten muilla menee. Millä voimme mitata onko meillä rakkautta? Mittareina voi toimia seuraavat asiat. Onko meillä polttava halu tehdä asioita Jumalalle? Onko meillä halu voittaa sieluja? Vai annammeko Jumalalle voimaamme, aikaamme ja varojamme jos niitä sattuu jäämään?

Miten sitten voimme saada agabea eli Jumalan rakkautta? Viettämällä aikaa Jumalan läsnäolossa.

Jakeessa 15. Paavali sanoi; ja hän on kuollut kaikkien edestä, että ne, jotka elävät, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka heidän edestään on kuollut ja ylösnoussut. Meidän uskovien ei tule elää pelkästään itseämme ajatellen, itsekkäästi. Meidän tulee elää niin, että Jumalan valtakunta voisi vallata alaa tässä ajassa. Mitä se käytännössä on? Sitä, että ihmisiä tulee uskoon, Pyhä Henki voisi toimia minun ja sinun kautta.