Rakkautta kasvaen, täynnä vanhurskauden hedelmää

Post date: 27-May-2019 10:24:08

Fil.1:9-11. ” Rukoilen, myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.”Raamattu rohkaisee meitä. Nämäkin jakeet eivät lannista, vaan rohkaisee parempaa kohti. Jumala näkee meissä aina mahdollisuuden, eikä mahdottomuutta.

Hyvä keino vaikuttaa toiseen ihmiseen on rukoilla hänen puolestaan. Paavali rukoili, että Filippiläisten rakkaus kasvaisi. Samoin mekin voimme rukoilla, että meissä kasvaisi Jumalan antama rakkaus. Miten Jeesuksen rakkaus näkyy sinun elämässäsi?

Room.5:5. ”Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Pyhän Hengen kautta saamme rakkautta. Pyhä Henki on jo meissä kun olemme uskossa. Uskon, että Pyhän Hengen täyteys saa aikaan lisää rakkautta meissä. Ja Raamattu kehottaa meitä täyttymään Hengellä (Ef.5:18.) ja kasvamaan rakkaudessa. Rakkaus on yksi Jumalan ominaisuus, jota hän haluaa antaa meille. Kun täytymme Hengellä, saamme siinä voimaa todistaa Jeesuksesta ja rakkautta rakastaa itseä ja lähimmäisiä.

Kun meillä on rakkautta ja ymmärrystä, niin pystymme arvioimaan mikä on parasta missäkin tilanteessa. Paras ei tässä tarkoita itsekkäästi paras minulle, vaan sitä, että Jumalan hyvä tahto voisi päästä toteutumaan. Monesti on helppo olla jälkiviisas, mutta Jumala haluaa auttaa meitä, ettei tarvitsisi olla vain jälkiviisas. Tieto rakkauden kanssa saa aikaan parhaan lopputuloksen, molemmissa meillä on isot puutteet, mutta voimme pyytää viisautta (Jaak.1:5.) ja rakkautta Jumalalta.

Paavali sanoo, että voisi olla puhdas ja moitteeton. Nyt sielunsilmiin voi tulla näkyviin lika ja syntisyys. En olekaan moitteeton. Mutta saamme pyytää syntejämme anteeksi Jeesukselta. Silloin Jeesuksen veri tekee meistä Jumalan silmissä puhtaita. Ja omissa silmissäkin voimme näyttää puhtailta, kun seuraavan kerran vastustamme kiusausta langeta vääriin ajatuksiin tai tekoihin. Tässä me tarvitsemme armoa ja Jumalalta tulevaa voimaa.

Tiit.2:11-12.”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa.” Jumala kasvattaa meitä armossa. Armo kasvattaa meitä ja saa aikaan sen, että hylkäämme himot. Jumala kasvattaa armossa ja sen ymmärtämisessä, jos saisimme kerralla armon, ymmärryksen armon suuruudesta, kävisi niin, että kuolisimme hengellisesti ähkyyn. Ja pahimmillaan ajautuisimme käyttämään armoa väärin.

Kun me elämme uskon elämäämme todeksi arjen keskellä Pyhän Hengen antamassa voimassa, hedelmänä on hyvää, vanhurskauden hedelmää. Vanhurskauden hedelmää ovat hengen hedelmät ja oikeamielinen luonne. Minkälainen on oikeamielinen? Voisi sanoa, että Jeesuksen kaltainen ihminen. Tällaiseksi ei tulla itse parantelemalla itseä, vaan Jeesus saa aikaan meissä tätä kasvua, kun olemme kuuliaisia Sanalle.

Kun elää Jeesuksen kaltaisesti, se saa aikaan, että ihmiset ympärillä voivat ylistää Jumalaa, kun hän vaikuttaa sinun kautta hyviä asioita. Vanhurkauden hedelmää täynnä olevana et halua kunniaa itsellesi, vaan annat kunnian Jumalalle.