Rohkaise ystävää!

Post date: 18-Nov-2019 10:44:24

Viime aikoina on aktiivisesti lähdetty sotimaan Raamatun arvovaltaa vastaan. Yhtenä syynä tähän on, että ihmiskuntana olemme epäuskon alaisuudessa. Luonnostamme emme halua uskoa Raamatun totuuksia. Synnillinen luonto meissä on vastustaa Jumalaa ja on vihan lapsi, niin kuin Ef.2:3. sanoo. Viha Jumalaa kohtaan saa aikaan epäuskoa Häntä ja hänen Sanaansa kohtaan. Hepr.3:12-13. ”Katsokaa, veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha, epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta, vaan kehoittakaa toisianne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan: "tänä päivänä", ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi.” Epäusko varastaa toivon ja estää näkemästä totuutta. Epäusko estää meitä näkemästä Jumalan mahdollisuuksia ja työtä. Epäuskossa et voi luottaa Jumalan kykyyn ja voimaan selvittää vaikeita elämäntilanteita. Opetuslapset eivät voineet myrskyssä uskoa, että Jeesus voi tyynnyttää sen. Kun Jeesus tyynnytti myrskyn, he ihmettelivät, miten tällaista voi tapahtua. Epäusko saa aikaan pahaa sydämessä. Siksi tässä sanottiin paha sydän. Kun Jumala on hyvä ja siihen ei luota, niin jää pahuudelle tilaa temmeltää sydämessä. Tästä seuraa luopumus, jos ei tee parannusta ajattelussaan.

Siksi jakeessa 13. käsketään meitä kehottamaan toisiamme. Kehottaminen on kääntymistä toisen puoleen rohkaisten, neuvoen tai kehottaen. Jos huoma toisen syystä tai toisesta epäilevän Jumalan hyvyyttä tai rakkautta, voi rohkaista näkemään mitä Sana sanoo asiasta. Saatat ajatella, etten osaa riittävästi Raamatun totuuksia, että voisin kehottaa tai rohkaista. Ensiksi, lue Sanaa ja pyydä Pyhän Hengen viisautta.

”Rohkaisu ei koske vain seurakunnan johtajia, vaan se on kaikkien velvollisuus. Se on voimassa niin kauan kuin sanotaan "»tänä päivänä», siis" niin kauan kuin Jumalan pelastustarjous on voimassa. Tänään on otollinen aika. Tänään Jumala on löydettävissä. Synti näyttää usein pinnalta kauniilta, mutta se on aina petollista. Se saattaa vetää puoleensa ajallisilla houkutuksillaan, mutta koskaan ei synnille kannata antaa periksi.” –Novum

Synti pettää. Se näyttää päältäpäin hyvältä ja kauniilta, mutta aina synti saa aikaan vain huonoa. Pahin tilanne uskovalle on, että synti saa viedä kauemmaksi Jeesuksesta ja silloin paatuu. Paatuminen on sydämen kovettamista. Mikään ei enää tunnu sisällä. Rakkaus, sääli myötätunto ja viha häviävät paatuneen ihmisen elämästä.

Kehoitus/rohkaisu sana tuossa jakeessa 13. kuvaa sitä kuinka pelokkaat sotilaat lähetetään taisteluun rohkaistuneina. Rohkaisu herättää aroissa ja masentuneissa uutta rohkeutta. Tätä meitä kutsutaan tekemään toisille uskoville joka päivä.

Joh.3:3. "Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa." Me tarvitsemme syntyä uudesti, voidaksemme vaihtaa epäuskon uskoon. Uskoon tultuamme Pyhä Henki synnyttää uskoa sydämeemme. Silloin voimme nähdä mitä Jumalan valtakunta on ja mitä se saa aikaan.

Mark.2:3-5. Ystävät kantoivat halvaantuneen Jeesuksen luokse. Tarvitsemme ystäviä, jotka auttavat kantamaan Jeesuksen luokse. Kantaminen voi olla esirukousta ja toisen huolien kuuntelua. Siinäkin mielessä on hyvä tulla seurakuntana yhteen ja olla rohkaisemassa ja kantamassa toisiamme Jeesuksen luokse.