Tahdon!

Post date: 02-Dec-2019 10:07:44

Tuo sana lausutaan kun mennään naimisiin. Tahtomista tarvitaan aviosuhteessa, mutta myös hengellisessä elämässä. Tahtotila määrittelee sen, mitä me todella teemme. Tahdon voimasta on maailma täynnä hyviä esimerkkejä. Me suomalaiset olemme sisukasta kansaa, tahtoa löytyy. Joskus vain tahdomme vääriä asioita. Room.8:5-6.”Niillä, jotka elävät lihan mukaan, on lihan mieli, mutta niillä, jotka elävät Hengen mukaan, on Hengen mieli. Lihan mieli on kuolema, mutta hengen mieli on elämä ja rauha.” Tahtomaailmaa voisi kuvata purjehtimiseksi. Pelkässä veneessä ja purjeessa ei ole voimaa liikuttaa sitä. Liikkumiseen tarvitaan tuulta. On kahden suuntaista tuulta, hyvyyden tuuli, joka vie lähemmäs Jeesusta ja on pahuuden tuulta, joka johtaa kauemmas Jeesuksesta. Meidän ajatusmaailmassa käydään kamppailua, kumman tuulen mukaan paattimme purjehtii.

Tahtotila ratkaisee sen, mikä tuuli vaikuttaa purjeessa. Vaikuttaako mielessäni Jumalanmielenmukaiset asiat vai itsekkäät ja pahat asiat? Tit.3:3.”Olimmehan mekin ennen ymmärtämättömiä ja tottelemattomia, olimme eksyksissä, monenlaisten himojen ja nautintojen orjia, elimme pahuudessa ja kateudessa, vihattuina ja soisiamme vihaten.” Synnillinen luonto meissä on tottelematon Jumalalle. Himot, nautinnot ja kateus saavat aikaan vääriä tahdon valintoja. Nämä asiat estävät tekemästä asioita, jotka edistäisivät Jumalan valtakuntaa ja ihmisiä voisi tulla uskoon ja lähteä kasvamaan uskossa. Synnillinen luonto eli liha tykkää himojen mukaan elämisestä tai nautinnoissa rypemisestä niin, että eletään vaan itsekkäästi.

C.S. Lewis on sanonut, että toisinaan meillä on totuttujen käyttäytymismallien inhottava lisko olkapäällä, joka sanoo: ”Et voi elää ilman minua.” Jos Jeesus ei pääse vapauttamaan tästä liskosta, emme voi kasvaa uskossamme. Joh.5:6. Jeesus kysyy 38 vuotta halvaantuneena olleelta, ”Tahdotko tulla terveeksi?” On tärkeää mitä me tahdomme, koska tahdon valinnasta riippuen, joko muutumme tai pysymme samanlaisina. Joskus viha, katkeruus tai arvostelu on niin syvälle syöpynyt ajattelumalli, että se ruokkii kaikkea tekemistä. Se antaa voimaa tehdä asioita, mutta se syö kaiken onnellisuuden elämästä. Siitä ei helposti pysty luopumaan, mutta Jeesus voi antaa vapauden ja voiman lähteä muuttamaan tahtomaailmaa niin, että ajattelu ja elämä muuttuvat.

Jumalan tahto on, että voisimme elää hyvää ja onnellista elämää. Jos ei löydy iloa ja onnellisuutta, kannattaa miettiä kuinka lähellä Jeesusta elää. Miten rukoilen tai luenko Raamattua? Jeesus lupaa Mat.11:28. ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, niin minä annan teille levon.” Rukous ja Raamatun lukeminen ei tarvitse olla lisätaakka kaiken muun lisäksi. Ne voi tuoda mukanaan apua juuri siihen missä itse tällä hetkellä on. Omien voimien mukaan levosta käsin, rukoilu ja Raamatun luku antaa Jumalalle mahdollisuuden puuttua tilanteeseen.

Tahto on vipu, jota Jumala käyttää muuttaakseen meitä, mutta pelkällä tahdon voimalla emme onnistu. Mat.26:41 sanoo, että tahtoa ihmisellä on, mutta luonto on heikko. Tässä tulee vastaan se, että tahdonko Pyhän Hengen antavan voimaa voittaa oman heikkouden?

Tahdonko kasvaa uskossa ja annanko Jeesukselle kipeimmätkin elämänosa-alueet, vai haluanko kantaa liskoa olkapäälläni?