Terve oppi

Post date: 20-Nov-2016 11:30:06

Varmaan meillä jokaisella on halu, että tapahtuisi ihmeitä ja merkkejä ja ihmisiä tulisi uskoon. Mihin hintaan me sitä haluamme? Katsotaanko sormien läpi harhaoppeja, jos tapahtuu ihmeitä? Me uskovina ihannoidaan monesti kun on isoja tapahtumia ja voimallisia julistajia siellä. Paljonko niistä on jäänyt käteen kun arkielämä koittaa? Nyt en kritisoi sitä, että Jumala käyttää joitakin voimallisesti. Joskus kuitenkin ratsastetaan sillä, että Jumala toimii jonkun kautta. Siinä pahimmillaan käy, että julistaja ylpistyy ja homma lähtee vinoutumaan ja mennään pois terveestä opista. Lopputuloksena Jumala ei saa kunniaa vaan pikemminkin häpeää. Jumalanvaltakunta ei kasva tällaisten tekijöiden kautta. Seurakuntiin ei tule yhteyttä vaan riitaa. Silloin hedelmistä tuntee puun, että se ei ole hyvä. Tällaisten julistajien kautta voi tapahtua mahtaviakin asioita ja ihmisiä tulee uskoon, mutta hedelmä ei ole pysyvää. Joh.15:16. ”Te ette valinneet minua, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät, että te menisitte ja kantaisitte hedelmää ja että teidän hedelmänne pysyisi.” Uskon, että epäterveen opin kautta tulleet hedelmät eivät ole pysyviä.

Iso Raamatun tietosanakirja sanoo seuraavaa: ”Harhaoppeja syntyy seurakunnassa silloin, kun Jumalan Henki ei pääse tekemään pyhittävää työtään sen keskellä. Harhaoppiset vetoavat usein vääriin auktoriteetteihin (näkyihin, ilmestyksiin ym.) ja keräävät ympärilleen »omia joukkoja». He taistelevat opinkappaleitten puolesta, jotka ovat ristiriidassa apostolien julistaman totuuden kanssa”

Mikä on epätervettä oppia? Semmoinen joka on selkeästi Raamatun sanan vastaista. Meillä voi olla erilaisia painotuksia opetuksessamme, kuitenkaan olematta epätervettä.

Nykyisin Suomeenkin tulee mahtavia julistajia, joiden oppi on kyseenalaista. Siksi on tärkeää tietää mitä Sanassa sanotaan. 1.Tim.4:1.”Henki sanoo selvästi, että viimeisinä aikoina jotkut luopuvat uskosta ja seuraavat eksyttäviä henkiä ja riivajien oppeja.” Tarvitsemme seurakunnassa henkienerottamisen armolahjaa, jolla voimme selkeästi sanoa mistä lähteestä puhuja ammentaa toimintansa. Yksittäisen puheen perusteella ei vielä pysty arvioimaan kaikkea. Kun katsoo pitkältä ajalta hedelmää, se kertoo onko Jumala ollut siunaamassa häntä ja hänen työtään.

1.Tim.6:3-5. ”Jos joku muuta oppia opettaa eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin eikä siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin hän on paisunut eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kesken, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja totuuden menettäneet ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen.” Terve oppi saa aikaan yhteyttä, mutta väärä oppi saa aikaan tappeluja. Yleensä nämä epäterveet opettajat pyrkivät saamaan opeillaan valtaa ja rahaa. Heiltä puuttuu nöyryys.

Kun tapahtuu jotain poikkeavaa, meillä alkaa sisällä hälytyskellot soida. Jos tulee epäilyksiä, niin on hyvä rohkeasti kysyä ja kyseenalaistaa. Jos asiat ovat Jumalasta, kyseenalaistaminen ja kysely vaan vahvistaa Jumalan tekoja.

1.Tess.5:19-21. ”Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on.” Tarvitaan käytännössä Jumalan konkreettista toimintaa, karismaattisuutta. Ilman käytäntöä meillä on vain teoria ja se muuttuu helposti uskonnolliseksi suorittamiseksi. Me olemme kokonaisuuksia ja tarvitsemme tasapuolisesti tervettä ravintoa. Jos lampaat olisivat kuivalla ja huonokasvuisella alueella syömässä sen takia etteivät vahingossa syö jotain väärää kasvia, niin se jättää lampaat kitukasvuisiksi ja nälkäisiksi. Jumala haluaa, että meillä olisi tuoretta ruohoa ja Jeesus johdattaa meitä vihreille niityille.

Annetaan Pyhän Hengen toimia keskellämme ja pyydetään enemmän armolahjoja. Oikein käytettynä ne rakentavat seurakuntaa. Arvioiden lahjojen käyttöä rakkauden hengessä pysymme terveessä opissa.