Toivo, kirkkaus ja voima

Post date: 02-Oct-2016 13:11:16

Elämässä on tilanteita kun tuntuu, että ollaan umpikujassa. Voi tuntu, että on pimeyden keskellä ja kaikki omat voimat ovat loppuneet. Näiden ajatusten kanssa voit lukea, mitä Raamattu sanoo meille. Ef.1:17-19. ”Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmät, jotta tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut, miten suuri on hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään ja miten äärettömän suuri on hänen voimansa meitä kohtaan, jotka uskomme, hänen väkevän voiman vaikutuksen mukaan.”

Tässä ei puhuta vain viisauden ja ilmestyksen saamisesta. Paavali rukoili, että he pääsisivät osallisiksi siitä Hengestä, jonka ominaisuuksia viisaus ja ilmestys ovat. Jeesus kirkastuu yhä enemmän sille, jota Pyhä Henki opettaa. Jeesuksessa ja kolmiyhteisessä Jumalassa on niin paljon enemmän kuin osaamme ikinä kuvitella tai ymmärtää. Pyhä Henki opettaa meitä tuntemaan Jumalan.

”Sydän” tarkoittaa tässä ihmisen hengellistä luontoa. Mitä toivo on? Jos meiltä puuttuu toivo paremmasta, masennumme ja elämänhalu häviää meistä. Sana antaa meille todellisen toivon, joka kantaa iankaikkisuuteen asti. Hepr.6:18-19. ”Näistä kahdesta muuttumattomasta asiasta, joissa Jumala ei voi valehdella, me näin saamme voimakkaan rohkaisun, me, jotka olemme paenneet pitämään kiinni edessämme olevasta toivosta. Se toivo on meille kuin sielun ankkuri, varma ja luja, ja se ulottuu esiripun sisäpuolelle asti.”

Toivo on ankkuri. Kun ankkuri on veneessä tai laivassa, siitä ei ole hyötyä. Silloin vain ajelehtii myrskyjen armoilla. Vasta kun ankkuri kiinnitetään siitä riippumattomaan kohteeseen, siitä on apua. Meidän toivon ankkuri on Jeesuksessa. Jeesus meni edeltä esiripun tuolle puolelle. Hän on jo taivaassa kaikkein pyhimmässä, Jumalan läsnäolossa. Sinne meidän uskon ankkuri on kiinnitetty. Siksi mikään myrsky ei voi poistaa toivoa elämästämme. Yksi esimerkki toivon menettämisestä on Paavalin merimatka Roomaan. Apt.27:15,20,22-25. ”Moneen päivään ei näkynyt aurinkoa eikä tähtiä, ja kun kova myrskykin painoi päälle, meiltä katosi lopulta kaikki toivo pelastumisesta. Mutta nyt minä kehoitan teitä olemaan rohkealla mielellä, sillä ei yksikään teistä huku, ainoastaan laiva hukkuu. Sillä tänä yönä seisoi minun tykönäni sen Jumalan enkeli, jonka oma minä olen ja jota minä myös palvelen, ja sanoi: 'Älä pelkää, Paavali, keisarin eteen sinun pitää menemän; ja katso, Jumala on lahjoittanut sinulle kaikki, jotka sinun kanssasi purjehtivat.' Olkaa sen tähden rohkealla mielellä, miehet; sillä minulla on se usko Jumalaan, että niin käy, kuin minulle on puhuttu.”

Vaikka kaikkien toivo oli mennyt, Jumala antoi Paavalille toivoa, joka jakoi sitä muillekin. Mekin voimme olla toivon lähettiläitä tämän ajan ihmisille. Ne jotka tuntuvat olevan täysin eksyksissä ja ajattelevat, ettei ole muuta mahdollisuutta kuin kuolla pois, niin Jumala voi antaa sinun välityksellä toivoa tuohon tilanteeseen. Ole käytettävissä. Älä sano, ettei tuo kuulu minulle. Jumalan antama elämä on mahtava ja kallis asia. Se on ainutkertaista uniikkia. Mutta sielunvihollinen haluaa varastaa, tappaa ja tuhota elämää, koska tietää sen, että sinun elämä on parhaimmillaan edistämässä Jumalanvaltakuntaa ja tuhoamassa hänen aikeitaan.

Jumalan kirkkaus asuu meissä. Vaikka me ei itse sitä nähdä tai aistita, on meissä sisimmässä Pyhä Henki, joka on tuo kirkkauden meihin. Nyt ei pidä ymmärtää tätä kirkkautta meidän hyvyydeksi tai pyhyydeksi. Se on Jumalan kirkkautta. Kirkkaus on perintöä, jota saamme Jeesuksen kanssaperillisinä. Kirkkaus tarkoittaa suppeasti sanottuna Jumalan kunniaa ja valtaa. Täällä ajassa tuo kirkkaus ei voi olla täydellistä, mutta jotain voimme nähdä ja kokea Jumalan kunniasta.

Jumala antaa voimaa meitä kohtaan. Jumalan voiman suuruutta emme pysty ikinä ymmärtämään. Kuitenkin tarvitsemme tiedon ja uskon siitä, että Jumala on voimallinen. Kun meillä on tietoa ja uskoa, voimme pyytää tuon voiman ilmestymistä. Tuo voima vaikuttaa syntikahleiden katkeamista, se antaa voimaa katkaista vääränlaiset ajattelumallit ja parantaa sairaita. Jumalan voima on konkreettista, ei mitään kosmista voimaa. Voima saa aikaan näkyviä asioita elämässäsi.

Jumalan kirkkaus ja voima on niin mahtavaa, että voimme vain hyvin rajallisesti saada siitä maistiaisia.