Uudistu mieleltäsi!

Post date: 08-Apr-2014 07:37:08

Monet tässä tulevat ajatukset ovat Salme Blomsterin Kelpaanko minä kirjasta. Nyt on kevät jo pitkällä. Uusi elämä pursuaa kaikkialla. Luonto uudistuu ja voimme huomata sen.

Tarvitsemme uutta elämää jatkuvasti, muuten elämän prosessi kääntyy taantumaan tai peräti kohti kuolemaa. Näin on myös hengellisessä elämässä.

Uusi elämä eli kasvu ihmisenä ja uskovana kariutuu usein siksi, että opittu tapamme ajatella asioista estää sen.

Salme Blomster sanoo kirjassaan seuraavasti; ”Mielen uudistuminen merkitsee ajatusten ja asenteiden vaihtamista.” Uskovinakin tarvitsemme jatkuvaa mielen uudistumista. Jos emme uudistu, ajatukset kääntyvät helposti lihallisiksi, itsekkäiksi, ylpeiksi, katkeraksi ja vihaiseksi.

Asenteellisuus näkyy kovuutena, suvaitsemattomuutena, ennakkoluuloisuutena, pelkoina, luulemisina ja asioiden liian yksipuolisesti näkemisenä.

Edellä mainitut asenteet ja ajattelumallit estävät Jumalan mielenmukaisen elämän. Tällainen ihminen ei voi kiittää ja ylistää Jumalaa. Jos emme voi kiittää ja ylistää, niin uskonelämä on ankeaa ja meiltä puuttuu ilo. Silloin uskonelämästä tulee helposti suorittamista.

Jos ajatuksemme ovat sumentuneet meille syötetystä valheesta, silloin tulee valheet pestä pois Jumalan sanalla. Meidän tulee vaihtaa ajatuksiamme, uudistua mieleltämme ja pukea yllemme uusi luomus, tehdä parannus ja palata Jumalan luokse. Jos Pyhä Henki puhuu sinulle tänään jostakin ajatuksista tai asenteesta, että ne eivät ole Jumalalle mieleen, tee parannus tänään.

Fil.2:5-6. ”Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen.” Kristuksen mieli tarkoittaa valmiutta luopua oikeuksistaan toisten parhaaksi. Jeesus luopui oikeudesta olla Jumalan kaltainen tullessaan ihmiseksi. Jeesus oli ja on Jumala, mutta hän luopui oikeudesta jumalallisiin piirteisiin meidän takia. Jeesus koki nälkää, kipua, väsymystä ja kuoleman, jota taivaassa ei ole. Haluankin heittää sinulle pohdittavaksi, mistä oikeuksista olen valmis luopumaan?

Me kaikki olemme Jumalan koulussa. Tämän koulun alkeisiin kuuluu Jumalan armon ja rakkauden vastaanottaminen, sydämen avaaminen Jeesukselle ja Pyhällä Hengellä täyttyminen. Sen jälkeen kun kasvamme pystymme paremmin luopumaan asioista ja asenteista toisten hyväksi.

Kristinusko ei ole vain uskonto. Se on elävä suhde Jeesukseen. Suhde tarvitsee aina hoitamista. Hoitaminen alkaa siitä, että uudistamme mieltämme. Kun meillä on uudistunut mieli, silloin voimme nähdä asioita paljon positiivisemmin kuin aikaisemmin. Muutokseen tarvitaan Jumalan sanan kuulemista ja lukemista, myös viipymistä Pyhän Hengen ilmapiirissä.

Fil.4:6-8. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vielä, veljet, kaikki, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, mikä rakastettavaa, mikä hyvältä kuuluvaa, jos on jokin hyve ja jos on jotakin kiitettävää, sitä ajatelkaa. Mirja Vehosmaa sanoo kirjassaan Julkihuudettua!: ”Jumalan läsnäolo on hyvää vastalääkettä murehtimiselle. Kiitollinen kristitty tuntee Jumalan läsnäolon taisteluissa ja murheissa.” Raamattu kehottaa meitä luottamaan Jumalaan. Meidän ei tarvitse olla huolissaan mistään. Tämä ei tarkoita ettei elämässämme voisi tapahtua ikäviäkin asioita. Jos olemme huolissamme voi sanoa, että silloin emme luota Jumalaan ja hänen huolenpitoonsa. Niidenkin keskellä voimme rukouksin pyytää Jumalan tahdon tapahtumista. Voimme olla myös kiitollisia elämäntilanteestamme huolimatta. Monesti emme tähän kykene, koska olemme uskossamme vielä keskeneräisiä. Jos kuitenkin Jumalan rauha pääsee hallitsemaan sisimpäämme, inhimillinen järkeily ei enää ole kaikki kaikessa. Saakoon Jeesus uudistaa ajatteluamme PH:n kautta niin, että annamme Jeesukselle mahdollisuuden toimia elämässämme ja niin Jumalan hyvä tahto pääsisi tapahtumaan elämässämme.