Valta

Post date: 04-May-2014 16:16:47

Valta tarkoittaa jonkun tai jonkin oikeutta tai mahdollisuutta hallita jotakuta, määrätä tai päättää jostakin.

Täydellinen valta kuuluu yksin Jumalalle. Hän on Kaikkivaltias, 1Moos. 17:1. "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; vaella minun edessäni ja ole nuhteeton.”

Jumalan kaikkivaltaa ei pidä sekoittaa ajatukseen jonkinlaisesta Jumalan "kaikessa mukana olevasta toiminnasta". Kaikki maailmassa tapahtuva ei suinkaan johdu Jumalan tahdosta tai ole Hänen toimintaansa.

Jumalan kaikkivaltaa ei vähimmässäkään määrin rajoita se, että Hän omasta täysivaltaisesta tahdostaan sallii luotujen määrätä itse omista asioistaan ja toimia itse. Kuitenkaan mitään ei tapahdu Jumalan sallimatta. Room.9:16. ”Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen, joka juoksee, vaan Jumalan, joka on armollinen.”

Jumala ei kaikkivallassaan milloinkaan toimi vastoin omaa olemustaan. Hänen valtansa on rajoittamaton, mutta kaikkivalta ei ole sokea luonnonvoima eikä oikullista mielivaltaa. Jumala käyttää valtaansa sopusoinnussa olemuksensa muiden täydellisten ominaisuuksien, kuten viisautensa, kaikkitietävyytensä, rakkautensa, armonsa ja vanhurskautensa, kanssa. Vanhurskas ihminen voi kohottaa katseensa uskossa Häneen ja kokea Hänen voimansa ilmestymisen. Meillä ei ole syytä pelon kanssa paeta Jumalan tuomiovaltaa. Me saamme rohkeasti käydä Jeesuksessa Jumalan tykö. Hebr.4:15-16. ”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan.”

Jumala on antanut rajattua valtaa enkeleille ja ihmisillekin. Paholainen ei voi tehdä enempää kuin Jumala antaa. Paholainen on kuin narussa oleva koira, se pääsee vain niin pitkälle kuin narussa on pituutta. Jobin kirjassa näemme kuvauksen siitä miten paholainen joutuu kysymään lupaa tehdäkseen jotakin Jobille.

Jumala on antanut meille vallan päättää asioistamme itse. Meillä on vapaa tahto eli valta tehdä valintoja elämässä. Markku Tuppurainen on sanonut, tämän päivän valinnat vaikuttavat huomiseen. Ihmisinä voimme antaa toiselle neuvoja miten toimia ja mitä tehdä elämässään. Ihminen tekee kuitenkin valinnan haluaako noudattaa neuvoamme vai ei.

Ihmisten valtaa on mm. esivalta. Room.13:1-2. ”Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sentähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.” Meidän ei tule kapinoida valtaa vastaan jonka Jumala on asettanut. Jos vallanpitäjät luopuvat Raamatun linjasta, ei meidän tule vihassa ja kapinassa lähteä taistelemaan heitä vastaan. Voimme määrätietoisesti ja rakkauden hengessä sanoa mitä Jumala Sanassaan on ilmoittanut.

Valta on asia mitä kadehditaan ja monet haluaa sitä. Valta voi viedä pahimmillaan ihmisen perikatoon. Siksi terveeseen valtaan kuuluu nöyryys. Nöyrä uskaltaa tarkastaa tekemisiään ja tunnustaa virheensä. Päinvastainen esimerkki on diktaattoreissa. Heitä ei saa arvostella.

Voisi sanoa, että hengellisestikin käytetään diktaattorimaista valtaa jos kielletään arvostelu. 1.Kor.14:29. ”Profeetoista saakoon kaksi tai kolme puhua, ja muut arvostelkoot; ”Jumala on terveenharkinnan Jumala. Käyttäkäämme tervettä järkeämme, jonka Jumala on meille antanut.2.Tim.1:7. ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.” Jos olemme kuuliaisia Pyhän Hengen äänelle, emme mene epäterveeseen hengellisyyteen, emmekä käytä valtaa väärin. Voimme olla siinä asemassa ja sillä paikalla johon Jumala on meidät luonut ja asettanut.

Matt.28:18-20. ”Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti.” Jeesus sanoi, että hänellä on kaikkivalta. Kun luemme kyseisen kohdan voimme luottaa siihen, että kun viemme elämällä ja sanoilla evankeliumia eteenpäin, meidän ei tarvitse pelätä mitään.

Saamme ylistää Jumalaa siitä, että Jeesuksella on kaikki valta. Kol.2:15. ”Hän riisui aseista vallat ja voimat ja saattoi ne kaikki häpeään, kun hän teki Kristuksesta niiden voittajan.” Hänellä on valta antaa synnit anteeksi. Kuollessaan ristillä ja noustessaan ylös kuolleista Jeesus voitti synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. Niillä ei siis ole enää mitään valtaa ihmiseen, joka turvaa Jeesukseen. Yhtäkään, joka uskoo Jeesukseen, ei tuomita, vaan hänellä on ikuinen elämä.