Pastorinpalsta

Hedelmän tuottaminen

lähettänyt Riku Kaatrasalo 18.8.2019 klo 6.49

Nykyisin ajatellaan, että pitää olla tehokas ja tuottava. Myös hengellisessä elämässä me voimme ajatella näin. Kun ajatellemme, että pitää tuottaa hedelmää, voimme herkästi lähteä suorittamaan asioita. Pitää kertoa enemmän ihmisille Jeesuksesta, rukoilla enemmän tai olla seurakunnan toiminnassa aktiivisemmin mukana. Niilläkin on oma paikkansa hengellisessä elämässä, mutta Jeesus ei sanonut mitään noista, kun puhui hedelmän kantamisesta elämässä. Todellisen uskon seurauksena on kyllä tekojakin. Jaak.2:17 sanoo, että usko ilman tekoja on kuollut. Hengellisen hedelmän tuottaminen ei kuitenkaan lähde tekemisestä.

Joh.15:4-5. ”Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niinkuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, se kantaa paljon hedelmää; sillä ilman minua te ette voi mitään tehdä.”

Pysy yhteydessä Jumalan Henkeen, ihan kuin oksa on kiinni puussa. Silloin hedelmää alkaa kasvaa luonnollisesti. Oksan ei tarvitse ponnistella tuottaakseen rypäleitä, eikä sinunkaan tuottaaksesi hengellisiä hedelmiä. Jos et ole yhteydessä, mitään ei kasva. Irrallaan rungosta, oksa kuolee ja on arvoton.

Hengellinen kasvu ja hedelmän tuottaminen on yksinkertaista, pysy yhteydessä Jumalan Henkeen hetki hetkeltä, niin Jumala tekee kasvua ja hedelmää elämässäsi. Gal.5:16.”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.” Sinulla tulee olla halu pysyä Hengen ohjattavana. Jos Raamatussa lukee, älä ole kateellinen tai älä elä haureellisesti, niin toteuta tätä. Silloin kun tietoisesti tekee vastoin Raamatun opetusta, niin silloin ei voi vaeltaa Hengessä.

Kun elät Jumalan yhteydessä, niin elät tässä hetkessä. Silloin et ole menneisyyden vanki tai pelkää tulevaisuutta. Et voi hallita tulevaisuutta etkä pysty muuttamaan menneisyyttä. Tämä hetki ratkaisee elämäsi. Jos voit antaa menneet anteeksi ja pyytää Jumalalta ja lähimmäisiltä anteeksi, niin voit elää Jumalanlasten vapaudessa. Vaikka et voi hallita tulevaisuutta, niin kuitenkin tämän päivän valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen. Siksi on hyvä pyytää viisautta Jumalalta. Jaak.1:5. ”Jos joltakin teistä puuttuu viisautta, anokoon sitä Jumalalta, joka antaa kaikille auliisti ja moittimatta, niin se hänelle annetaan.”  On mahtavaa kun voi luottaa tällaiseen lupaukseen.

Elät kuitenkin syntiin langenneen luonnon kanssa, siksi joskus voi epäonnistua tai langeta tekemään sellaista mikä ei ole Jumalalle mieleen. Epäonnistuessasi sinun ei kannata juosta karkuun Jumalaa, niin kuin Aadam ja Eeva tekivät. Jeesuksessa meillä on turvallista tulla Jumalan läsnäoloon, koska olemme armahdettuja lapsia. Jos meillä on Jumalasta sellainen kuva, että hän rankaisee pienimmistäkin epäonnistumisista, niin emme uskalla tulla Jumalan läsnäoloon. Jos sinun Jumalakuva on sama kuin Raamatussa niin tiedät, että Jeesuksessa riittää anteeksiantoa silloinkin kun epäonnistut.

Kun pysyt kiinni Jeesuksessa se tarkoittaa, että pidät rukouksin yhteyttä häneen. Parhaimmillaan rukous on rehellistä asioiden kertomista Jeesukselle. Jumala tietää ja tuntee sinut läpikotaisin. Sinun ei tarvitse esittää hienoja sanakäänteitä vaan voit sanoa kesken stressaavan tilanteen, että Jeesus auta minua kun ahdistaa tässä tilanteessa.

Kun rukoilee arjen keskellä, niin siinä voikin huomata hedelmän kasvavan. Ärtymys tai stressi voi vähentyä. Tähän Jeesus meitä kutsuu tänäänkin.  

PALVELE

lähettänyt Riku Kaatrasalo 7.7.2019 klo 7.25

Väsyttääkö, masentaako tai turhauttaako elämä? Ala palvelemaan ja kokeile auttaako se tilanteeseesi.

Jos elää pelkästään itselleen, ei saa sitä tyydytystä elämästä, jota voi saada kun ryhtyy palvelemaan, antamaan aikaa ja voimiansa ja taitojaan Jumalan käyttöön ja lähimmäisten hyväksi. Kysy Jumalalta, mitä voisin tehdä. Sen jälkeen Pyhä Henki voi puhua, tunteena, korvin kuultavalla äänellä tai voit tarttua eteen tuleviin tilanteisiin, joissa voit palvella.

Älä elä sitkussa, koska elämä, jonka Jumala on tarkoittanut sinulle, jää silloin elämättä. Ikinä ei tule täysin sellaisia olosuhteita kun olet asettanut ehdoksi sitten kun niin… 

Tunne rajasi. Älä uuvuta itseäsi liialla tekemisellä. 1.Piet.4:11. ”Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, jonka Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa ylistetyksi Jeesuksen Kristuksen kautta.”

Älä kuitenkaan etukäteen sano, etten jaksa tai ei minusta ole siihen. Pyhä Henki antaa voimaa kun alkaa palvelemaan.

Jeesus antoi esimerkin palvelemisesta. Joh.13:4, 12-15,17. ”Niin hän nousi aterialta ja riisui viitansa, otti pellavaliinan ja sitoi sen vyötäisilleen. 12. Kun hän oli pessyt heidän jalkansa, pukenut viitan ylleen ja asettunut taas aterialle, hän sanoi heille: "Ymmärrättekö, mitä minä olen teille tehnyt? 13. Te kutsutte minua opettajaksi ja Herraksi, ja oikeassa olette, sillä se minä olen. 14. Jos siis minä, teidän Herranne ja opettajanne, olen pessyt teidän jalkanne, tekin olette velvolliset pesemään toistenne jalat. 15. Minä olen antanut teille esikuvan, että tekisitte niin kuin minä olen tehnyt teille. Te olette autuaita jos tämän tiedätte ja näin teette.” Vaikka Jeesus olisi voinut asemaansa vedoten olla palveltavana, hän palveli muita. Jos me teemme samoin, voimme olla autuaita eli onnellisia. Näin Raamattu sanoo, uskotko tämän? Vai ajatteletko, että tällä tavoin saadaan hölmöt höynäytettyä tekemään seurakunnan kautta jotakin?

Ef.6:15.”Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan.” Alttiuden kengät ovat tärkeät, koska ilman niitä et voi vaeltaa uskossa. Seisot paikallasi ja kuvittelet, että ajan kanssa pääset eteenpäin uskossa. Minkälaiset kengät ne alttiuden kengät ovat? Alttius on asenne, halu tehdä jotain sen eteen, että joku voisi tulla uskoon.

PS.100:2. sanotaan, että palvelkaa Herraa ilolla. Nyt pahimmillaan tämä teksti ärsyttää ja huomenna menet hampaat irvessä palvelemaan naapuria. Mutta Jumala haluaa, että teemme vapaaehtoisesti ja mielellämme. Hedelmä ilolla tehdystä palvelemisesta on hyvää, kun taas väkisin tehdystä palvelemisesta kärsivät kaikki.

Gal.5:13.”Teidät on kutsuttu vapauteen, veljet. Älkää vain antako vapauden olla yllykkeeksi lihalle, vaan palvelkaa toisianne rakkaudessa.” Kun rakkaus motivoi meitä palvelemaan, jälkimakuna meidän kanssa toimiessa, on kaipaus päästä uudelleen tekemisiin kanssamme. Ihmiset saavat kokea kuinka Jeesus rakastaa heitä, parhaimmillaan ihminen voi tulla uskoon tällaisen palvelemisen kautta. 

Rakkautta kasvaen, täynnä vanhurskauden hedelmää

lähettänyt Riku Kaatrasalo 27.5.2019 klo 3.24

Fil.1:9-11. ” Rukoilen, myös, että teidän rakkautenne kasvaisi ja tieto ja kaikenlainen ymmärrys lisääntyisi, niin että voisitte tutkia, mikä on parasta, ja olisitte puhtaita ja moitteettomia Kristuksen päivään saakka, täynnä vanhurskauden hedelmää, jonka Jeesus Kristus saa aikaan Jumalan kunniaksi ja ylistykseksi.”

Raamattu rohkaisee meitä. Nämäkin jakeet eivät lannista, vaan rohkaisee parempaa kohti. Jumala näkee meissä aina mahdollisuuden, eikä mahdottomuutta.

Hyvä keino vaikuttaa toiseen ihmiseen on rukoilla hänen puolestaan. Paavali rukoili, että Filippiläisten rakkaus kasvaisi. Samoin mekin voimme rukoilla, että meissä kasvaisi Jumalan antama rakkaus. Miten Jeesuksen rakkaus näkyy sinun elämässäsi?

Room.5:5. ”Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.” Pyhän Hengen kautta saamme rakkautta. Pyhä Henki on jo meissä kun olemme uskossa. Uskon, että Pyhän Hengen täyteys saa aikaan lisää rakkautta meissä. Ja Raamattu kehottaa meitä täyttymään Hengellä (Ef.5:18.) ja kasvamaan rakkaudessa. Rakkaus on yksi Jumalan ominaisuus, jota hän haluaa antaa meille. Kun täytymme Hengellä, saamme siinä voimaa todistaa Jeesuksesta ja rakkautta rakastaa itseä ja lähimmäisiä.

Kun meillä on rakkautta ja ymmärrystä, niin pystymme arvioimaan mikä on parasta missäkin tilanteessa. Paras ei tässä tarkoita itsekkäästi paras minulle, vaan sitä, että Jumalan hyvä tahto voisi päästä toteutumaan. Monesti on helppo olla jälkiviisas, mutta Jumala haluaa auttaa meitä, ettei tarvitsisi olla vain jälkiviisas. Tieto rakkauden kanssa saa aikaan parhaan lopputuloksen, molemmissa meillä on isot puutteet, mutta voimme pyytää viisautta (Jaak.1:5.) ja rakkautta Jumalalta.

Paavali sanoo, että voisi olla puhdas ja moitteeton. Nyt sielunsilmiin voi tulla näkyviin lika ja syntisyys. En olekaan moitteeton. Mutta saamme pyytää syntejämme anteeksi Jeesukselta. Silloin Jeesuksen veri tekee meistä Jumalan silmissä puhtaita. Ja omissa silmissäkin voimme näyttää puhtailta, kun seuraavan kerran vastustamme kiusausta langeta vääriin ajatuksiin tai tekoihin. Tässä me tarvitsemme armoa ja Jumalalta tulevaa voimaa.

Tiit.2:11-12.”Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille, ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa.”  Jumala kasvattaa meitä armossa. Armo kasvattaa meitä ja saa aikaan sen, että hylkäämme himot. Jumala kasvattaa armossa ja sen ymmärtämisessä, jos saisimme kerralla armon, ymmärryksen armon suuruudesta, kävisi niin, että kuolisimme hengellisesti ähkyyn. Ja pahimmillaan ajautuisimme käyttämään armoa väärin.

Kun me elämme uskon elämäämme todeksi arjen keskellä Pyhän Hengen antamassa voimassa, hedelmänä on hyvää, vanhurskauden hedelmää. Vanhurskauden hedelmää ovat hengen hedelmät ja oikeamielinen luonne. Minkälainen on oikeamielinen? Voisi sanoa, että Jeesuksen kaltainen ihminen. Tällaiseksi ei tulla itse parantelemalla itseä, vaan Jeesus saa aikaan meissä tätä kasvua, kun olemme kuuliaisia Sanalle.

Kun elää Jeesuksen kaltaisesti, se saa aikaan, että ihmiset ympärillä voivat ylistää Jumalaa, kun hän vaikuttaa sinun kautta hyviä asioita. Vanhurkauden hedelmää täynnä olevana et halua kunniaa itsellesi, vaan annat kunnian Jumalalle.

Voit alkaa uudelleen

lähettänyt Riku Kaatrasalo 12.3.2019 klo 6.54

Eräs pastori halusi oppia soittamaan pianoa. Hän kävi yli viisi vuotta soittotunneilla. Erään kerran pianonsoitonopettaja sanoi ilmoittaneensa pastorin pianokilpailuun. Kilpailupäivä koitti ja pastori oli todella hermostunut. Niin pastori meni kilpapaikalle, jossa kolme tuomaria istui pöydän takana. Astuttuaan flyygelin ääreen häntä hermostutti ajatus soittaa musiikin ammattilaisille. Hän kuitenkin alkoi soittamaan ja kappale sujui hyvin, mutta yhtäkkiä hän lopetti soittonsa ja koitti muistella, mitä kosketinta seuraavaksi piti painaa. Hän painoi yhtä kosketinta, mutta se oli väärä. Seuraavakin kuulosti huonolta. Niin pastori sanoi tuomareille:” Olen pahoillani. Olen unohtanut kappaleen jatkon. Pelkään, että jos jatkan soittamista, se vain huononee.” Silloin pianonsoitonopettaja käveli hänen luokseen ja kuiskasi korvaan: ”Älä murehdi. Ei ole vielä liian myöhäistä. Voit aloittaa alusta.” Tuon jälkeen pastori aloitti alusta ja soitti koko kappaleen hienosti loppuun asti.

Elämän virheiden tai takaiskujen myötä voit ajatella, että Jumala antaa hylkäävän arvosanan sinulle. Jumala ei luovuta sinun suhteesi, vaikka jäisit jumiin johonkin. Jumala haluaa kuiskata sinulle; ”Älä murehdi. Ei ole vielä liian myöhäistä. Voit aloittaa alusta.”

Sillä on iso merkitys minkä sinä annat vaikuttaa elämässäsi. Kuunteletko paholaisen ja muiden ihmisten kielteistä ja epäuskoista suhtautumista asioihin vai kuunteletko Jeesuksen rohkaisevia ja uskoa herättäviä sanoja.

Ja vaikka yrittäisit tehdä muutosta elämässäsi ja palaat takaisin vanhoihin ajatusmalleihin, niin Snl.24:16 sanoo: ”Vaikka vanhurskas kaatuisi seitsemän kertaa, hän nousee jälleen.” Jeesus armossaan nostaa sinut kerta toisensa jälkeen. Voit alkaa uudelleen. Ja jos tuntuu siltä, että tilanne on mahdoton, tälle tilanteelle ei voi mitään, niin Raamattu on täynnä kohtia, joissa Jumala auttaa mahdottomissa tilanteissa.

Jerikon valloitus on yksi Raamatun esimerkki siitä, miten Jumala voi auttaa mahdottomissa tilanteissa. Joos.6:1-5. ”Mutta Jeriko sulki porttinsa ja oli suljettuna israelilaisilta: ei kukaan käynyt ulos, eikä kukaan käynyt sisälle. Niin Herra sanoi Joosualle: "Katso, minä annan sinun käsiisi Jerikon sekä sen kuninkaan ja sotaurhot. Kulkekaa siis, kaikki sotakuntoiset miehet, kaupungin ympäri, kiertäkää kerta kaupunki; tee niin kuutena päivänä.  Ja seitsemän pappia kantakoon seitsemää oinaansarvista pasunaa arkin edellä. Seitsemäntenä päivänä kulkekaa kaupungin ympäri seitsemän kertaa, ja papit puhaltakoot pasunoihin. Ja kun pitkä oinaansarven puhallus kuuluu, kun kuulette pasunan äänen, niin nostakoon koko kansa kovan sotahuudon; silloin kaupungin muuri kukistuu siihen paikkaansa, ja kansa voi rynnätä sinne ylös, kukin suoraan eteensä."

 Muuri oli tosi paksu ja israelilaisilla ei ollut kunnon aseita Jerikon valtaamiseen. Israelilaiset kuitenkin tottelivat Jumalan hyökkäyssuunnitelmaa. Ja voitto tuli. Voit ajatella, että tuo toimi kyllä silloin mutta ei se minun elämässä tai tässä seurakunnassa voi tapahtua. Tilanteet ja asiat voivat olla erilaisia, mutta Jumala on sama. Ja hän toimii edelleen väkevällä tavalla.

Paholainen haluaa varastaa identiteettisi. Joh.10:10. Sanoo, että varas ei tule muuta kuin varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Jos kuuntelet syyttäjän puheita, niin lannistut ja menetät kaiken toivon. Jos paholainen estää sinua ymmärtämästä kuka olet Jeesuksessa, niin hän estää sinua tekemästä sitä, mitä varten sinut on luotu. Kuuntele puolustajaa, Jeesusta, joka puolustaa sinua. 2.Kor.5:17 sanoo: ”Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.”  Jeesuksessa olemme uusia luomuksia. Meillä on jotain uutta vanhan tilalla.

Gal.5:16.”Minä sanon: vaeltakaa Hengessä, niin ette lihan himoa täytä.” Tämä voidaan kääntää seuraavastikin; ette elä syntisen luontonne vaatimusten mukaisesti. Pyhän Hengen ohjauksessa Jeesuksen rakkaus vaikuttaa meissä tekoja. Pyhä Henki antaa voimaa elää Jumalan tahdon mukaisesti. 

Kristus meissä

lähettänyt Riku Kaatrasalo 22.8.2018 klo 5.01

Yksi tärkeimmistä Uuden Testamentin opetuksista on oppi meissä asuvasta Jumalasta.Kaksi asiaa tekee vaikeaksi hyväksyä tätä oppia: Jumalan ääretön suuruus ja ihmisen syntisyys. Miten Pyhä Jumala voi asua syntisen ihmisen sydämessä? Vaikka tämä näyttää mahdottomalta, niin Joh.14:23 sanoo; ”Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun Isäni rakastaa häntä, ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme hänen luokseen asumaan.”

Kol.1:27. ”Kristus teissä kirkkauden toivo.” Mitä tämä merkitsee käytännössä? Mitä annettavaa tällä on meille, jotka elämme pimeässä ja jumalattomassa maailmassa? Fil.2:13.”Jumala itse vaikuttaa teissä tahtomisen ja tekemisen.” Monesti liha, synnillinen luonto, pistää vastaan. Emme tee sitä mitä Jumala Henkensä kautta kehottaa tekemään. Room.6:17-18. ”Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin orjia, olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opetuksen muodolle, jonka johtoon teidät on annettu, ja että synnistä vapautettuina teistä on tullut vanhurskauden palvelijoita.”

Meillä on toivo päästä synnin kahleista. Päästä pimeydestä valkeuteen. Meidän ei tarvitse katsella synkkyyttä ja vaipua masennukseen. Kirkkaus on meissä ja ympärillämme. Minussa asuu Kristus Pyhän Hengen kautta. Vaikka tilanteet ympärillämme voivat olla synkkiä, niin ne eivät saa otetta meistä kun kirkkauden ruhtinas asuu sisimmässä. Tämä saa aikaan toivon toivottamana ja synkkänäkin hetkenä.

Paholaisen suunnitelma on asettaa kyseenalaiseksi Jumalan sana ja hänen hyvyys. Tämä johtaa epätoivoon. Epätoivo saa meidät katsomaan omiin ongelmiimme eikä Jumalaan. Pimeyden ja pahuuden pelko saa meidät helposti ajattelemaan, ettemme mahda niille mitään ja siksi emme edes yritä mitään.

Saakoon Pyhä Henki muistuttaa meitä nyt ja joka kerta, kun tuntuu synkältä ja vaikealta, että Jeesus asuu meissä ja meillä ei ole mitään hätää. Vaikka eläisimme koko elämämme pimeyden keskellä, meillä on kuitenkin toivo iankaikkisesta kirkkaudesta.

Pyhän Hengen voima voi tehdä uutta meissä ja meidän elämämme kautta. Yhtenä päivänä käytin tyttöjä uimassa. Järvellä tuuli melko kovaa. Tuuli sai aikaan isoja aaltoja, se rupesi puhuttelemaan minua. Joh.3:8 puhuu tuulesta, joka voidaan kääntää myös sanalla henki. Kun Pyhä Henki toimii, syntyy liikettä. Ihan kuin järvellä tuli isoja aaltoja tuulesta, Henki saa aikaan jotain mikä näkyy ja kuuluu ympäristöön.

Pimeydenkin keskellä Kristus minussa voi Pyhän Hengen kautta saada uutta aikaan. Annetaan Hengen tuulen puhaltaa elämässämme ja katsotaan mitä se saa aikaan. Älä menetä toivoa, sillä Jeesuksessa meillä on toivo. Kristus meissä on toivo, joka saa aikaan sellaista mihin inhimillisesti emme yllä.

Riittääkö tämä?

lähettänyt Riku Kaatrasalo 20.6.2018 klo 3.00

ite
Jumala on luonut meistä hengellisiä olentoja. Meissä on tarve tyydyttää hengellisyyttä. Mikä on sopiva määrä hengellisyyttä? Joillekin tyydytykseksi riittää, että käy silloin tällöin hengellisissä tilaisuuksissa. Riittääkö se Jumalalle, odottaako hän meiltä enemmän? Room.12:1. kehottaa näin: ”Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet: Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen jumalanpalveluksenne.” Varmasti pääsee taivaaseen, vaikka käy vain joskus seurakunnassa, mutta jos pystyy jollakin tavalla antamaan omastaan Jumalalle, siitä saa mielekkyyttä elämään. Jumala on asettanut paradoksin eli ristiriitaisuuden elämän mielekkyyteen. Mat.16:25.”Sillä se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta se, joka kadottaa elämänsä minun tähteni, löytää sen.”

 Voimme myös helposti ajatella, että kun evankelioimme enemmän tai rukoilemme enemmän tai kun seurakunta on täynnä toimintaa, niin Jumala toimii paremmin ja herätys tulee. Tästä saattaa tulla se tunne, että minä tai tekemiseni ei riitä. Pitäisi pystyä vielä vähän enemmän. Jos ajattelemme näin, niin mikään tekemisemme ei ikinä riitä.

Jeesus ei kuitenkaan opettanut tällaista periaatetta. On kuitenkin hyvä muistaa, että meitä tarvitaan ja voimme olla tekemässä omalta osaltamme mahdolliseksi sen, että ihmisiä voi tulla uskoon, täyttyä Pyhällä Hengellä ja sairaita voi parantua seurakunnan keskellä.

Jeesus sanoi Mat.5:48: ”Olkaa siis täydellisiä, niin kuin teidän taivaallinen Isänne on täydellinen.” Jeesus ei sanonut, että meidän tulisi olla hyviä. Hyvin eläminen on kuin riman olisi asetettu 2,20m. Silloin parhaimmat ja sinnikkäimmät harjoittelijat olisivat pystyneet joskus ylittämään sen. Olemalla täydellinen on samaa kuin, yrittäisi hypätä kerrostalon yli. Nyt rima on vedetty niin korkealle, että kaikki ymmärtävät, ettei sitä voida edes rimaa hipomalla ylittää.

Joh.6:5-9. Kerrotaan kuinka pieni poika toi eväänsä Jeesukselle, jotta tuhannet ihmiset voisivat syödä. Pienen pojan eväittenkin kohdalla Andreas kyseli, mitä näistä pienistä eväistä on hyötyä näin monelle? Sinäkin voit kysellä, että riittääkö minun pienet eväät? Ehkä minä juuri ja juuri pysyn uskossa näillä eväillä, mutta ei niistä ole muille jakaa. Antamalla ne Jeesukselle, hän siunaa ne ja niistä riittää sen hetkiseen tarpeeseen.

Riitänkö minä tai riittääkö tekemiseni? Ei riitä. Aina jää parannettavaa. Mutta on hienoa, että meidän ei tarvitse suorittamalla saada aikaan Jumalan tekoja keskellämme. Jumala armossaan antaa meille kaikkea hyvää. Jeesus sanoi Mat.11:28: ”Tulkaa minun luokseni, kaikki te, jotka teette raskasta työtä ja kannatte taakkoja, minä annan teille levon.” Kaikkien vaikeuksien ja hengellisen taistelunkin keskellä minun ei tarvitse riittää. Voin mennä Jeesuksen luokse ja hänen kanssaan voimme levosta käsin olla ja tehdä asioita. Meidän ei tarvitse suorittaa ja ansaita Jumalalta mitään. Jeesus jatkaa Mat.11:29-30: ”Ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen sävyisä ja nöyrä sydämeltäni. Näin te löydätte levon sielullenne, sillä minun ikeeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt.” Jeesuksen kanssa tehty työ on sopivaa, se ei rasita yli voimien. Jos kuorma tuntuu liian painavalta, silloin olemme itse lisänneet siihen, jotain mikä sinne ei kuuluisi. Jeesus antaa juuri sellaisen taakan, joka on sopiva. Kun me kannamme taakkaa Jumalanvaltakunnasta, emme turhaudu. Silloin meillä on mielekästä tekemistä ja se voi muuttaa maailmaa yksi ihminen kerrallaan. 

Kuuliaisuus

lähettänyt Riku Kaatrasalo 4.2.2018 klo 8.33

Voit sanoa etten voi antaa Jumalalle, koska olen niin väsynyt tai niin kiireinen tai olet loukkaantunut jostakin ja sen vuoksi olet päättänyt, ettet halua tehdä mitään seurakunnassa. Asiat eivät muutu miksikään ellet lähde käymään läpi loukkaantumista.

Läpi Raamatun näemme miten Jumala ei ole rajoittunut meidän olosuhteista tai voimavaroista. Tässä yksi  esimerkki: Sarpatin leski. Yksin huoltaja, joka ei voinut elättää edes itseään ja poikaansa. Toivoton tapaus. Viittä vaille kuollut. 1.Kun.17:10-14. ”Niin hän nousi ja meni Sarpatiin. Ja kun hän tuli kaupungin portille, niin katso, siellä oli leskivaimo keräilemässä puita. Hän huusi tälle ja sanoi: "Tuo minulle vähän vettä astiassa juodakseni."  Kun hän meni hakemaan, huusi hän hänelle ja sanoi: "Tuo minulle myös palanen leipää kädessäsi." Mutta hän vastasi: "Niin totta kuin Herra, sinun Jumalasi, elää, minulla ei ole leipäkakkuakaan, vaan ainoastaan kourallinen jauhoja ruukussa ja vähän öljyä astiassa. Ja katso, kerättyäni pari puuta minä menen leipomaan itselleni ja pojalleni, syödäksemme ja sitten kuollaksemme." Niin Elia sanoi hänelle: "Älä pelkää; mene ja tee, niinkuin olet sanonut. Mutta leivo minulle ensin pieni kaltiainen ja tuo se minulle. Leivo sitten itsellesi ja pojallesi. Sillä näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Jauhot eivät lopu ruukusta, eikä öljyä ole puuttuva astiasta siihen päivään asti, jona Herra antaa sateen maan päälle." ”Leski oli uskollinen ja totteli, mitä Elia pyysi häneltä. Jumala siunasi tuon uskollisen teon ja he säilyivät hengissä nälänhädän yli.

Jumalalla oli suunnitelma tuolle leskelle, mutta hän ei vielä tiennyt siitä, ennen kuin hän toimi Elian pyynnön mukaan. 1.Kun.17:9. "Nouse ja mene Sarpatiin, joka on Siidonin aluetta, ja asetu sinne. Katso, minä olen käskenyt leskivaimon elättää sinua siellä."  Jos tuo leski olisi jäänyt surkuttelemaan omaa tilaansa ja jättänyt antamatta Elialle ensin ruokaa, tilanne ei olisi muuttunut. Leski ja poika olisivat kuolleet nälkään. Jumala haluaa, että annamme ensin hänelle, eikä sitten jos sattuu jäämään, niin annetaan. Tässäkin on hyvä muistaa, että Jumala näkee tilanteesi. Ei hän pyydä sitä, mitä sinulla ei ole. Ei Eliakaan pyytänyt leskeltä mahtavaa syöttöhärkää, vaan pienen palan kuivaa leipää ja vettä.

Elämässä ei ole niin huonoa tilannetta, ettei siinä voisi jotenkin auttaa lähimmäistä, joka pyytää apua.

Voi olla, että Jumala on käskenyt tehdä sinun tehdä jotain, mutta sinulla ei ole vielä tietoakaan siitä. Jos lähdet kuuliaisesti toteuttamaan niitä asioita joita Jumala avaa eteesi, voit, samoin kuin tuo leski, saada jotain joka ravitsee ennen kaikkea hengellistä elämääsi ja samalla voit ruokkia muitakin hengellisesti. Tottelemattomuus Jumalaa kohtaan aiheuttaa hengellisen nälän ja pahimmillaan siihen voi kuolla hengellisesti, tulla luopioksi.

Kuuliaisuus Jumalalle on paljon parempi kuin joku ulkoinen uskonnollinen suorittaminen. 1.Sam.15:22-23. ”Silloin Samuel sanoi: "Haluaako Herra polttouhreja ja teurasuhreja yhtä hyvin kuin kuuliaisuutta Herran äänelle? Katso, kuuliaisuus on parempi kuin uhri ja tottelevaisuus parempi kuin oinasten rasva. Sillä tottelemattomuus on taikuuden syntiä, ja niskoittelu on valhetta ja kuin kotijumalain palvelusta. Koska sinä olet hyljännyt Herran sanan, on myös hän hyljännyt sinut, etkä sinä enää saa olla kuninkaana."”

Kuuliaisuus lähtee asenteistamme. Voimme suorittaa jotakin Jumalalle, mutta samalla olla sisäisesti tottelemattomia. Voi olla anteeksiantamattomuutta, katkeruutta, kateutta, rahanhimoa. Jos et laita pois näitä asioita ja tee parannusta, niin jäät hengellisesti nälkäiseksi ja et saa tekemisestäsi hyvää oloa. Ulkoinen suorittaminen ei anna mitään, jos sisäinen maailma on ristiriidassa Jumalan sanan kanssa. Jos ei ole kuuliainen sisäisestikin Jumalalle, häviää ilo Herrassa. Ajatuksena oli hienoa uhrata paljon Jumalalle. Hänelle ei kelvannut uhrina eläimet, jotka olivat määrätyt tuhottaviksi. Ulkoisesti näytti hyvälle, että uhrattiin paljon eläimiä Jumalalle, mutta Jumala näki asian tottelemattomuutena ja katui Saulin valintaa kuninkaaksi. (1.Sam.15:11.)Se ei ollut Saulin ensimmäinen tottelemattomuus. Saul ei antanut missään vaiheessa Jumalalle mahdollisuutta. Hän ei katunut sydämestään ja pyytänyt anteeksi. Jumala on armahtavainen, jos me kadumme tottelemattomuuttamme ja teemme parannuksen.

Voit rohkeilla mielin tulla Jeesuksen luokse ja tehdä parannusta, hän antaa synnit anteeksi ja Pyhä Henki antaa voimaa vaeltaa kuuliaisesti.

Jos haluat hengelliseen elämääsi uutta eloa, ole ensinnäkin kuuliainen Jumalalle. Älä surkuttele omaa tilannettasi ja pyöri itsesäälissä. Anna Jumalalle mahdollisuus muuttaa tilanne tai auttaa siin

Jeesus ei paistatellut jumaluudellaan

lähettänyt Riku Kaatrasalo 11.12.2017 klo 1.35   [ 11.12.2017 klo 1.36 päivitetty ]

Jeesuksen syntymä, inkarnaatio, Jumalan tuleminen ihmiseksi, on jotain ainutlaatuista ja käsittämätöntä. Sen seurauksena maailma mullistui, eikä me sitä edes huomata, kun se on meille niin arkipäivää. Jos tänään Jeesus syntyisi maailmaan, ja ihmiset saisivat päättää miten siitä kerrottaisiin, olisi sosiaalisessa mediassa, lehdissä ja tv:ssä jo pitkään ennen tapahtumaa, kova markkinointi tapahtumasta. Ihmisten ajatukset eivät mene samaa rataa kuin Jumalan ajatukset. Sen saivat huomata myös idäntietäjät. Mat. 2:1-2. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Beetlehemissä kuningas Herodeksen aikana, niin katso, tietäjiä tuli itäisiltä mailta Jerusalemiin,  ja he sanoivat: "Missä on se äsken syntynyt juutalaisten kuningas? Sillä me näimme hänen tähtensä itäisillä mailla ja olemme tulleet häntä kumartamaan.”  Idän tietäjät ajattelivat uuden kuninkaan syntyvän pääkaupungissa ja mahtimiesten tietävän tästä. Jos Jeesus olisi syntynyt herrojen keskelle, ei hän olisi voinut kohdata normaalia kansaa niin kuin hän pystyi köyhänä normaalina tuon ajan ihmisenä tekemään. Kukaan ei koettanut päästä Jeesuksen seuraan siksi, että oma asema olisi parantunut ja olisi saanut maallista valtaa ja rikkauksia.

Jumala toimii monesti näkymättömällä tavalla. Jeesuksen syntymää ei etukäteen markkinoitu kuin Joosefille ja Marialle. Ei ollut seinissä mainoksia, että sinä ja sinä päivänä Beetlehemissä syntyy siinä osoitteessa Jumala ihmiseksi. Enkelitkin ilmestyivät vähiten arvostetulle ihmisryhmälle, paimenille.  Ei Jeesuksen lapsuudessa kukaan nähnyt hänen Jumaluuttaan, ainut kerta kun mainitaan jotain kun Jeesus oli temppelissä keskustelemassa. Siellä kaikki ihmettelivät hänen ymmärrystään ja vastauksiaan. Sielläkään Jeesus ei tehnyt ihmeitä ja merkkejä. Jumala oli valmis olemaan Jeesuksessa 30 vuotta ihan hiljaa. Julkisen toimintansa aikanakaan Jeesus ei tehnyt yhtään tunnustekoa sen takia, että ihmiset olisivat korottaneet hänet. Jeesuksen vaikuttimet olivat rakkaus ja sääli. Ihmisillä oli nälkä, hän teki ihmeen ruokkiakseen ihmiset. Hääpari oli joutumassa nolatuksi, kun viini loppui, Jeesus pelasti heidät häpeältä muuttamalla veden viiniksi. Salassa tämäkin, kukaan muu kuin palvelijat eivät tienneet mistä viini tuli.

Joskus meistä voi tuntua, että missä Jumalan vastaukset viipyy ja miksi Jumala ei vastaa rukoukseen. Joskus Jumala toimii aivan eri tavalla ja eri aikataululla kuin me. Me näemme asioista vain pintaa, mutta Jumala näkee ylhäältä koko kuvan. Jos Jumala tekisi niin kuin me haluamme, voisi lopputulos olla ihan toinen kuin se on silloin kun Jumala vie asiat päätökseen tahtomallaan tavalla. Joskus elämä voi viedä kivun kärsimyksen ja vaikeuksien kautta.

Varmaan paimenet, Maria ja Joosef ja ainakin opetuslapset odottivat, että Jeesus messiaana ottaa vallan ja vapauttaa Israelin Rooman vallan alta. Näin ei käynyt. Jumalalla oli jotain parempaa suunniteltuna. Kun ihmiset eivät nähneet asioita Jumalan näkökulmasta ja ei ymmärretty mitä Jeesus puhui, niin pettymys oli suuri. Ja lähdettiin pois seuraamasta Jeesusta.

Jumalalla oli halu, pelastaa ihmiset ja vapauttaa vangitut. Luuk.4:18. ”Herran Henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille; hän on lähettänyt minut saarnaamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen.”  Tuo sama halu on Jumalalla vielä tänäänkin. Jumala toimii meidän keskellä Pyhän Hengen kautta, saaden aikaan vapautusta ja pelastusta. Synnin sorto on kukistettu ja voimme olla tänään Jeesuksen omia, armossa kasvavia, kohti Jumalalle erotettua ja Jumalan mielen mukaista elämää.

Vaikka et näe tällä hetkellä asioita Jumalan näkökulmasta, älä luovuta, älä lähde pois Jeesuksen seurasta. Voit pyytää Jeesusta auttamaan ja tarvittaessa vapauttamaan. Voit pyytää kärsivällisyyttä ja voimaa. Muista, että Vapahtaja on syntynyt ja hän kuulee rukouksesi.  

Muutos

lähettänyt Riku Kaatrasalo 23.10.2017 klo 2.13

Muutos tarkoittaa tapahtumasarjaa, jonka seurauksena jokin asia tulee erilaiseksi kuin se oli ennen. Luonnollinen muutos on aina yleensä huonoa. Ruumiillisesti me muutumme, palautumiskyky heikkenee, jäsenet jäykistyvät ja voimat vähenee.

Muutos voi olla hyvään tai huonoon suuntaan. Siksi on hyvä miettiä mitä ja miten tulisi muuttua. Muutos muutoksen vuoksi ei ole riittävä peruste muutokselle. Tarvitsemme syyn muuttua. Muuten käy niin, että olemme tyytyväisiä tämän hetken tilanteeseen ja olemme muuttumatta. Kun tulemme uskoon, alamme rakentaa Kristus kallioille. 1.Kor.3:10. ”Sen armon mukaan, jonka Jumala on minulle antanut, olen viisaan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, ja toinen rakentaa sille. Mutta kukin katsokoon, kuinka rakentaa.” Jos emme muutu ollenkaan uskoontulon jälkeen, se olisi sama kuin lopettaisi talonrakentamisen perustuksen ja ulkoseinien jälkeen ajatellen, on jo riittävän hyvä, että on ulkoseinät ja katto. Jumala haluaa kuitenkin antaa meille enemmän. Se kuitenkin tarkoittaa, että meidän tulee olla valmiita muuttumaan ja tarvittaessa tehdä jotakin muutoksen eteen.

Hengellisessä elämässä meillä tulisi olla muutosta koko ajan. Room.12:2. ”Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä.”  Ilman muutosta emme voi  tutkia Jumalan tahtoa elämässämme. Tuo mielen uudistuksen muutos on aina parempaan päin, koska raamattu kehottaa meitä muuttumaan Kristuksen kaltaisiksi. Room.8:29.

 2.Kor.3:18. ”Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on Henki.”  Kun katsomme ilman lain peittoa, voimme armosta muuttua. Lihallinen lainvaatimus itseltä tai toisilta, ei saa aikaan muutosta. Pyhä Henki saa aikaan muutosta. Tuo muutos, tai voisi sanoa pyhitys, ei tapahdu kerralla. Meidän tulee muuttua ja kasvaa. Vaikka Jumalan silmissä olemme kerralla muuttuneet Kristuksen ristintyön takia pyhiksi, inhimillisesti muutos ja eli pyhitys on jatkuvaa.

Meidän tulee olla valmiita siihen, että rutiinit ja tottumukset, jotka estävät hengellisen kasvun ja muutoksen, tulisi laittaa pois. Tässä mielessä muutos on poisoppimista.

Jatkuva muutos ja kasvu pitävät meidät nöyränä. Emme voi kehua olevamme parempia kuin toiset. Jos pidämme itseämme parempina kuin muut, ihan kuin fariseus rukoillessaan, emme muutu.

Muutos on epämiellyttävää. Paljon mukavampaa ja turvallisempaa olisi jos mikään ei muuttuisi. Siksi me tarvitsemme päättäväisyyttä ja halua muuttua. Muutos on prosessi, joka kestää koko elämän.

Yksilöuskovina tarvitsemme muutosta, mutta tarvitsemme sitä myös seurakuntana. Jos seurakunta ei muutu, se jää yhden tai kahden sukupolven ikäiseksi.

Vaikka jotkin asiat muuttuvat, on olemassa Raamatun Sana, joka ei muutu. Se tuo muutoksen keskelle tarvittavaa turvaa.  

Miten voi muuttua? Tässä joitakin asioita joita tarvitaan muutokseen:

Ensin pitää nähdä tarve muutokselle.

 Sen jälkeen pitää haluta muutosta.

Rukoile viisautta ja voimaa muutokseen.

 Tee jotain konkreettista asian eteen.

Kun olet tehnyt jotain, tarkastele oliko se hyvää.

Ristin sanoma

lähettänyt Riku Kaatrasalo 6.2.2017 klo 2.52   [ 6.2.2017 klo 2.53 päivitetty ]

Seurakunta on kovan haasteen edessä. Pitäisi olla trendikäs ja saavuttaa ihmisiä. Meidän tulee olla ajanhermolla, mutta ihmisten saavuttaminen ei saa viedä meitä kauemmaksi ristin sanomasta.  

1.Kor.1:22-24.” Juutalaiset vaativat ihmetekoja, ja kreikkalaiset etsivät viisautta,mutta me saarnaamme ristiinnaulittua Kristusta. Hän on juutalaisille pahennus ja pakanoille hullutus,mutta kutsutuille, niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin, Kristus on Jumalan voima ja Jumalan viisaus.” 

 Vielä nykyisinkin nämä kaksi hienoa asiaa ihmeteot ja viisaus voivat mennä ristin sanoman edelle. Ne kiinnostavat ihmisiä. Ihmeteko tai merkki tarkoittaa huomattavaa tapahtumaa. Varmasti ihmisiä tulisi kokouksiin, jos koko ajan ihmisiä paranisi ja heräisi kuolleista. Mutta jos sanoma Jeesuksen ristin kuolemasta ja syntien sovituksesta jää varjoon, ei sillä ole iankaikkisuuden kannalta merkitystä. Onhan se hyvä, että saa apua vaivoihinsa, mutta sitäkin tärkeämpää on se, missä vietämme ikuisuuden.

Toinen hienoa asia on viisaus. Olisi hienoa jos pystyisi vastaamaan kaikkiin moraalisiin ja eettisiin kysymyksiin niin, että ihmiset ymmärtäisivät järjellä asioita. Nykyisin pitäisi pystyä selittämään hienosti kaikki asiat. Mutta tieto ei pelasta tai vapauta ketään. Esimerkiksi kaikki tietävät, että tupakointi on vaarallista. Siitä huolimatta monet polttavat tupakkaa. Kun Jeesus vapauttaa, niin tupakat jää siihen.

Ihmeet ja viisaus voivat seurata ristin sanomaa. Tässä järjestyksessä ne tuottavat oikeanlaista satoa Jumalanvaltakuntaan. Jos tärkeimpänä ovat ihmeet tai viisaus, tulee kalliolle ja orjantappuroihin kylvettyjä siemeniä. Ne eivät kanna satoa vaikka ensin näyttäisikin, että siellä kasvaa paljon viljaa.

Vaikka sanoma rististä ei ollutkaan tervetullut, se oli juuri sitä, mitä maailma tarvitsi. Juutalaisille oli vastenmielistä kuulla puhuttavan ristiinnaulitusta Messiaasta. He odottivat voittoisaa ruhtinasta, joka vapauttaisi heidät sortajan ikeestä. Kreikkalaisten mielestä usko henkilöön, joka heidän käsityksensä mukaan oli ristiinnaulittu rikollinen, oli yhtä mieletöntä. Meilläkin on käsityksiä siitä millainen Jeesuksen tulisi olla ja miten hänen tulisi toimia. Joskus meidän käsitys ja Jumalan näkökulma ovat erilaisia. Sekin meidän on hyvä tunnustaa ja silloin voimme olla vapaat katkeruudesta Jumalaa kohtaan, jos ei tapahdu niin kuin minä haluaisin. 

Rististä ja Jeesuksen verestä puhuminen on monelle liian julmaa ja karua. Eihän semmoisesta puhuminen ole sivistyneitten ihmisten asia. Mutta kun Jumalan säätämys syntien anteeksiantamisesta on vieläkin Jeesuksen veren kautta ja ristillä saadussa sovituksessa. Siksi emme voi jättää ristin sanomaa ja sen hulluutta syrjään, vaikka se on julmaa meille sivistyneille ihmisille. Tietyllä tavalla tämä saa meidät nöyräksi. Se ei ole sellainen aihe, josta voisi puhua sen kauneuden ja arvokkuuden takia. Se pitää kokea, että sen ymmärtää. Ihan kuin ilmestysmaja näytti hyvin vaatimattomalta ulospäin mutta sisällä oli kullalla koristellut paikat, saattaa meidänkin jutut Jeesuksesta vaikuttaa epäuskottavalta. Mutta kun uskaltaa kokeilla ja pääsee sisälle ilmestysmajaan kuin uskoonkin, on ihan erilainen näkemys asioihin. Ei ole vain ulkokohtaista, vaan itse koettua.

Jakeessa 24. puhutaan kutsutuista. Ketä he ovat? Kutsutut ovat Jeesukseen uskovia. Julistuksen aiheena ristin sanomassa oli henkilö, ei mikään filosofinen järjestelmä. Ristiinnaulittu Kristus oli ja on vastaus niin juutalaisille kuin kreikkalaisillekin. Jeesus on voimasi silloin kun sinun omat voimat ovat loppuneet. Hän on viisautesi kun et tiedä mitä sanoa tai tehdä. Jeesus on voima, joka vapauttaa ja viisaus tehdä oikeanlaisia valintoja elämässä. Tähän ristin sanomaan saat uskoa tänäänkin.

1-10 of 49